Wibor

stosowane przez Bank do ustalania oprocentowania kredytów

Stan na WIBOR 3M WIBOR 6M
16.05.2022 6,42 6,66

 
WIBOR jest to wyrażony procentowo wskaźnik referencyjny dla depozytów złotowych na polskim rynku międzybankowym, publikowany na stronie internetowej przez administratora tego wskaźnika, którym na dzień zawarcia Umowy jest GWP Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, ustalany zgodnie z regulaminem stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.
Bank nie ma wpływu na wartość wskaźnika referencyjnego WIBOR.
Wskaźnik referencyjny WIBOR jest możliwy do zweryfikowania u administratora tego wskaźnika oraz poprzez media dedykowane rynkowi usług bankowych poprzez wgląd na stronę internetową https://gpwbenchmark.pl/

Stawki SBKM dla wierzytelności przeniesionych z Banku Pekao S.A.