Raporty bieżące

Raporty bieżące ESPI (według dat publikacji)

 • 11.06.2024

  Raport bieżący nr 72/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku
  Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 11.06.2024

  Raport bieżący nr 71/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku
  Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 07.06.2024

  Raport bieżący nr 70/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 06.06.2024

  Raport bieżący nr 69/2024

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-17.

 • 06.06.2024

  Raport bieżący nr 68/2024

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-16.

 • 04.06.2024

  Raport bieżący nr 67/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 29.05.2024

  Raport bieżący nr 66/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 29.05.2024

  Raport bieżący nr 65/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 29.05.2024

  Raport bieżący nr 64/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 29.05.2024

  Raport bieżący nr 63/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 22.05.2024

  Raport bieżący nr 62/2024

  Informacje o zobowiązaniach Pekao Banku Hipotecznego S.A.

 • 13.05.2024

  Raport bieżący nr 61/2024

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 10.05.2024

  Raport bieżący nr 60/2024

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 09.05.2024

  Raport bieżący nr 59/2024

  Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

 • 08.05.2024

  Raport bieżący nr 58/2024

  Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

 • 08.05.2024

  Raport bieżący nr 57/2024 MAR

  Zdarzenie wpływające na wynik finansowy Banku w II kwartale 2024 roku.

 • 07.05.2024

  Raport bieżący nr 56/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 06.05.2024

  Raport bieżący nr 55/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 06.05.2024

  Raport bieżący nr 54/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 06.05.2024

  Raport bieżący nr 53/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 06.05.2024

  Raport bieżący nr 52/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 24.04.2024

  Raport bieżący nr 51/2024

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

 • 23.04.2024

  Raport bieżący nr 50/2024 MAR

  Informacje o zobowiązaniach Pekao Banku Hipotecznego S.A.

 • 22.04.2024

  Raport bieżący nr 49/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 03.04.2024

  Raport bieżący nr 48/2024 MAR

  Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych

 • 28.03.2024

  Raport bieżący nr 47/2024 MAR

  Powiadomienie – zmiana o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. zawartej w dniu 21.12.2023 r.

 • 28.03.2024

  Raport bieżący nr 46/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 28.03.2024

  Raport bieżący nr 45/2024

  Uruchomienie Planu Naprawy Pekao Banku Hipotecznego S.A.

 • 27.03.2024

  Raport bieżący nr 44/2024

  Zatwierdzenie Planu Naprawy Pekao Banku Hipotecznego S.A.

 • 22.03.2024

  Raport bieżący nr 43/2024

  Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych listach zastawnych znajdujących się w obrocie oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczeń listów zastawnych.

 • 21.03.2024

  Raport bieżący nr 42/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 21.03.2024

  Raport bieżący nr 41/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 15.03.2024

  Raport bieżący nr 40/2024 MAR

  Informacje o zobowiązaniach Pekao Banku Hipotecznego S.A.

 • 15.03.2024

  Raport bieżący nr 39/2024

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-15.

 • 15.03.2024

  Raport bieżący nr 38/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 15.03.2024

  Raport bieżący nr 37/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 07.03.2024

  Raport bieżący nr 36/2024 MAR

  Informacje o zobowiązaniach Pekao Banku Hipotecznego S.A.

 • 21.02.2024

  Raport bieżący nr 35/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 08.02.2024

  Raport bieżący nr 34/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 08.02.2024

  Raport bieżący nr 33/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 08.02.2024

  Raport bieżący nr 32/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 06.02.2024

  Raport bieżący nr 31/2024 MAR

  Informacja o zwiększeniu rezerwy na portfel kredytów CHF

 • 06.02.2024

  Raport bieżący nr 30/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 06.02.2024

  Raport bieżący nr 29/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 06.02.2024

  Raport bieżący nr 28/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 06.02.2024

  Raport bieżący nr 27/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 31.01.2024

  Raport bieżący nr 26/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 31.01.2024

  Raport bieżący nr 25/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 31.01.2024

  Raport bieżący nr 24/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 29.01.2024

  Raport bieżący nr 23/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 29.01.2024

  Raport bieżący nr 22/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 29.01.2024

  Raport bieżący nr 21/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 25.01.2024

  Raport bieżący nr 20/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 25.01.2024

  Raport bieżący nr 19/2024

  Przekazanie w oznaczonych terminach raportu rocznego za 2023 r. oraz raportu półrocznego za okres 01.01.2024 r. - 30.06.2024 r.

 • 24.01.2024

  Raport bieżący nr 18/2024 MAR

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

 • 24.01.2024

  Raport bieżący nr 17/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 22.01.2024

  Raport bieżący nr 16/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 18.01.2024

  Raport bieżący nr 15/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 18.01.2024

  Raport bieżący nr 14/2024

  Informacje o zobowiązaniach Pekao Banku Hipotecznego S.A.

 • 17.01.2024

  Raport bieżący nr 13/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 17.01.2024

  Raport bieżący nr 12/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 16.01.2024

  Raport bieżący nr 11/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 12.01.2024

  Raport bieżący nr 09/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 12.01.2024

  Raport bieżący nr 08/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 11.01.2024

  Raport bieżący nr 07/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 11.01.2024

  Raport bieżący nr 06/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 11.01.2024

  Raport bieżący nr 05/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 09.01.2024

  Raport bieżący nr 04/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 08.01.2024

  Raport bieżący nr 03/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 08.01.2024

  Raport bieżący nr 02/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 03.01.2024

  Raport bieżący nr 01/2024 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 29.12.2023

  Raport bieżący nr 63/2023 MAR

  Informacje o zobowiązaniach Pekao Banku Hipotecznego S.A.

 • 28.12.2023

  Raport bieżący nr 62/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 28.12.2023

  Raport bieżący nr 61/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 22.12.2023

  Raport bieżący nr 60/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 22.12.2023

  Raport bieżący nr 59/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 22.12.2023

  Raport bieżący nr 58/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 20.12.2023

  Raport bieżący nr 57/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 19.12.2023

  Raport bieżący nr 56/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 19.12.2023

  Raport bieżący nr 55/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 19.12.2023

  Raport bieżący nr 54/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 11.12.2023

  Raport bieżący nr 53/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 06.12.2023

  Raport bieżący nr 52/2023

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-17

 • 06.12.2023

  Raport bieżący nr 51/2023

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-16

 • 30.11.2023

  Raport bieżący nr 50/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 29.11.2023

  Raport bieżący nr 49/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 29.11.2023

  Raport bieżący nr 48/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 21.11.2023

  Raport bieżący nr 47/2023 MAR

  Informacje o zobowiązaniach Pekao Banku Hipotecznego S.A.

 • 21.11.2023

  Raport bieżący nr 46/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 06.11.2023

  Raport bieżący nr 45/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 27.10.2023

  Raport bieżący nr 44/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 25.10.2023

  Raport bieżący nr 43/2023

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

 • 13.10.2023

  Raport bieżący nr 42/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A

 • 27.09.2023

  Raport bieżący nr 41/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A

 • 27.09.2023

  Raport bieżący nr 40/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A

 • 19.09.2023

  Raport bieżący nr 39/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A

 • 15.09.2023

  Raport bieżący nr 38/2023

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-15.

 • 14.09.2023

  Raport bieżący nr 37/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A

 • 13.09.2023

  Raport bieżący nr 36/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A

 • 12.09.2023

  Raport bieżący nr 35/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A

 • 08.09.2023

  Raport bieżący nr 34/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A

 • 07.09.2023

  Raport bieżący nr 33/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A

 • 07.09.2023

  Raport bieżący nr 32/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A

 • 28.08.2023

  Raport bieżący nr 31/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A

 • 24.08.2023

  Raport bieżący nr 30/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 21.08.2023

  Raport bieżący nr 29/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 21.08.2023

  Raport bieżący nr 28/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A

 • 16.08.2023

  Raport bieżący nr 27/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 26.07.2023

  Raport bieżący nr 26/2023

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

 • 24.07.2023

  Raport bieżący nr 25/2023

  Powołanie Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A.

 • 18.07.2023

  Raport bieżący nr 24/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 18.07.2023

  Raport bieżący nr 23/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 12.07.2023

  Raport bieżący nr 22/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 10.07.2023

  Raport bieżący nr 21/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 30.06.2023

  Raport bieżący nr 20/2023 MAR

  Zdarzenia wpływające na wyniki finansowe w I półroczu 2023 roku

 • 13.06.2023

  Raport bieżący nr 19/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A..

 • 07.06.2023

  Raport bieżący nr 18/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A..

 • 06.06.2023

  Raport bieżący nr 17/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 06.06.2023

  Raport bieżący nr 16/2023

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności
  odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-17

 • 06.06.2023

  Raport bieżący nr 15/2023

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności
  odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-16

 • 31.05.2023

  Raport bieżący nr 14/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 26.04.2023

  Raport bieżący nr 13/2023

  Rezygnacja Członka Zarządu

 • 26.04.2023

  Raport bieżący nr 12/2023

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

 • 18.04.2023

  Raport bieżący nr 11/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 03.04.2023

  Raport bieżący nr 10/2023 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 27.03.2023

  Raport bieżący nr 9/2023

  Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych listach zastawnych znajdujących się w obrocie oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczeń listów zastawnych.

 • 15.03.2023

  Raport bieżący nr 8/2023

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-15.

 • 15.02.2023

  Raport bieżący nr 7/2023

  Zdarzenia wpływające na wyniki finansowe w 2022 roku

 • 14.02.2023

  Raport bieżący nr 6/2023

  Powiadomienie o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie opracowania planu naprawy przez Pekao Bank Hipoteczny S.A.

 • 30.01.2023

  Raport bieżący nr 5/2023

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 25.01.2023

  Raport bieżący nr 4/2023

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18..

 • 18.01.2023

  Raport bieżący nr 3/2023

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A..

 • 17.01.2023

  Raport bieżący nr 2/2023

  Przekazanie w oznaczonych terminach raportu rocznego za 2022 r. oraz raportu półrocznego za okres 01.01.2023 r. - 30.06.2023 r.

 • 04.01.2023

  Raport bieżący nr 1/2023

  Powołanie Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A.

 • 07.12.2022

  Raport bieżący 23/2022

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-17.

 • 07.12.2022

  Raport bieżący 22/2022

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-16.

 • 30.11.2022

  Raport bieżący 21/2022

  Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.

 • 26.10.2022

  Raport bieżący 20/2022

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

 • 19.10.2022

  Raport bieżący 19/2022 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 13.10.2022

  Raport bieżący 18/2022 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 23.09.2022

  Raport bieżący 17/2022

  Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

 • 19.09.2022

  Raport bieżący 16/2022

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-14.

 • 15.09.2022

  Raport bieżący 15/2022

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-15.

 • 22.08.2022

  Raport bieżący nr 14

  Rezygnacja Prezesa Zarządu.

 • 29.07.2022

  Raport półroczny 2022

  Raport półroczny Pekao Banku Hipotecznego S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.

 • 26.07.2022

  Raport bieżący 13/2022

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

 • 15.07.2022

  Raport bieżący 12/2022 MAR

  Informacja o wpływie Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom na wynik Banku.

 • 08.06.2022

  Raport bieżący 11/2022

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-17

 • 08.06.2022

  Raport bieżący 10/2022

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-16

 • 13.05.2022

  Raport bieżący 9/2022 MAR

  Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

 • 26.04.2022

  Raport bieżący 8/2022

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

 • 01.04.2022

  Raport bieżący 7/2022

  Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

 • 24.03.2022

  Raport bieżący 6/2022

  Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych listach zastawnych znajdujących się w obrocie oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczeń listów zastawnych.

 • 17.03.2022

  Raport bieżący 5/2022

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności
  odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-14.

 • 16.03.2022

  Raport bieżący 4/2022

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności
  odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-15.

 • 01.03.2022

  R/2021

  Raport Roczny Pekao Banku Hipotecznego S.A. za 2021 rok.

 • 18.02.2022

  Raport bieżący 3/2022 MAR

  Informacja o ustanowieniu rezerwy na ryzyko związane z kredytami denominowanymi.

 • 26.01.2022

  Raport bieżący 2/2022

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

 • 19.01.2022

  Raport bieżący 1/2022

  Przekazanie w oznaczonych terminach raportu rocznego za 2021 r. oraz raportu półrocznego za okres 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.

 • 08.12.2021

  Raport bieżący 26/2021

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-17.

 • 08.12.2021

  Raport bieżący 25/2021

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-16.

 • 25.11.2021

  Raport bieżący 24/2021

  Zmiana w składzie Zarządu.

 • 12.11.2021

  Raport bieżący 23/2021

  Zmiana w składzie Zarządu.

 • 03.11.2021

  Raport bieżący 22/2021

  Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

 • 26.10.2021

  Raport bieżący 21/2021

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

 • 27.09.2021

  Raport bieżący 20/2021

  Informacja w sprawie zmiany perspektywy ratingu z „Negatywnej” na „Stabilną” hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez Pekao Bank Hipoteczny S.A. nadanego przez agencję ratingową Fitch Ratings.

 • 24.09.2021

  Raport bieżący 19/2021

  Potwierdzenie ocen ratingowych oraz zmiana perspektywy ratingowej z negatywnej na stabilną Pekao Banku Hipotecznego S.A. przez agencję ratingową Fitch Ratings.

 • 17.09.2021

  Raport bieżący 18/2021

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-14.

 • 15.09.2021

  Raport bieżący 17/2021

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-15.

 • 18.08.2021

  Raport bieżący 16/2021

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04.

 • 29.07.2021

  P/2021

  Raport półroczny Pekao Banku Hipotecznego S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

 • 26.07.2021

  Raport bieżący nr 15/2021

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

 • 08.06.2021

  Raport bieżący nr 14/2021

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-17.

 • 08.06.2021

  Raport bieżący nr 13/2021

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-16.

 • 19.05.2021

  Raport bieżący nr 12/2021

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03.

 • 26.04.2021

  Raport bieżący nr 11/2021

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

 • 22.03.2021

  Raport bieżący nr 10/2021

  Powołanie Zarządu na nową kadencję.

 • 19.03.2021

  Raport bieżący nr 9/2021

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-13.

 • 17.03.2021

  Raport bieżący nr 8/2021

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-15.

 • 17.03.2021

  Raport bieżący nr 7/2021

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-14.

 • 25.02.2021

  R/2020

  Raport Roczny Pekao Banku Hipotecznego S.A. za 2020 rok

 • 17.02.2021

  Raport bieżący nr 6/2021

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04.

 • 16.02.2021

  Raport bieżący nr 5/2021

  Informacja o zwiększeniu rezerwy na portfel kredytów w CHF.

 • 03.02.2021

  Raport bieżący nr 4/2021

  Informacja w sprawie podtrzymania przez agencję Fitch Ratings ratingu hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez Pekao Bank Hipoteczny S.A.

 • 02.02.2021

  Raport bieżący nr 3/2021

  Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych listach zastawnych znajdujących się w obrocie oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczeń listów zastawnych.

 • 27.01.2021

  Raport bieżący nr 2/2021

  Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

 • 26.01.2021

  Raport bieżący nr 1/2021

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

 • 21.12.2020

  Raport bieżący 31/2020

  Przekazanie w oznaczonych terminach raportu rocznego za 2020 r. oraz raportu półrocznego za okres 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.

 • 09.12.2020

  Raport bieżący 30/2020

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-17.

 • 09.12.2020

  Raport bieżący 29/2020

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-16.

 • 18.11.2020

  Raport bieżący 28/2020

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03.

 • 26.10.2020

  Raport bieżący 27/2020

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

 • 30.09.2020

  Raport bieżący 26/2020

  Utrzymanie ocen ratingowych Pekao Banku Hipotecznego S.A. przez agencję ratingową Fitch Ratings.

 • 21.09.2020

  Raport bieżący 25/2020

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-13.

 • 17.09.2020

  Raport bieżący 24/2020

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-14.

 • 16.09.2020

  Raport bieżący 23/2020

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-15.

 • 09.09.2020

  Raport bieżący 22/2020

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-02.

 • 28.08.2020

  Raport bieżący 21/2020

  Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.

 • 24.08.2020

  Raport bieżący 20/2020

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04.

 • 14.08.2020

  Raport bieżący nr 19/2020

  Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie Pani Agnieszce Domaradzkiej funkcji Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

 • 30.07.2020

  P/2020

  Raport półroczny Pekao Banku Hipotecznego S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.

 • 24.07.2020

  Raport bieżący 18/2020

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

 • 08.06.2020

  Raport bieżący 17/2020

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-16.

 • 08.06.2020

  Raport bieżący 16/2020

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-17.

 • 19.05.2020

  Raport bieżący nr 15/2020

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03.

 • 24.04.2020

  Raport bieżący nr 14/2020

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

 • 23.04.2020

  Raport bieżący nr 13/2020

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-01.

 • 21.04.2020

  Raport bieżący nr 12/2020

  Informacja w sprawie zmiany perspektywy ratingu hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez Pekao Bank Hipoteczny S.A. nadanego przez agencję ratingową Fitch Ratings.

 • 15.04.2020

  Raport bieżący nr 11/2020

  Potwierdzenie ocen ratingowych oraz zmiana perspektywy ratingowej Pekao Banku Hipotecznego S.A. przez agencję ratingową Fitch Ratings.

 • 19.03.2020

  Raport bieżący nr 10/2020

  Informacja o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-13.

 • 18.03.2020

  Raport bieżący nr 9/2020

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-14.

 • 17.03.2020

  Raport bieżący 8/2020

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-15.

 • 11.03.2020

  Raport bieżący nr 7/2020

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-02.

 • 05.03.2020

  Raport bieżący nr 6/2020

  Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych listach zastawnych znajdujących się w obrocie oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczeń listów zastawnych.

 • 21.02.2020

  Raport roczny nr R/2019

  Pekao Bank Hipoteczny S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 01-01-2019 do 31-12-2019, zawierający sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSSF zatwierdzonych przez Unię Europejską, w walucie PLN.

  Podmiot uprawniony do badania:
  KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

 • 20.02.2020

  Raport bieżący nr 5/2020

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04.

 • 24.01.2020

  Raport bieżący nr 4/2020

  Informacja o dokonaniu odpisów i zawiązaniu rezerwy.

 • 24.01.2020

  Raport bieżący 3/2020

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

 • 17.01.2020

  Raport bieżący 2/2020

  Przekazanie w oznaczonych terminach raportu rocznego za 2019 r. oraz raportu półrocznego za okres 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r.

 • 03.01.2020

  Raport bieżący 1/2020

  Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

 • 14.02.2019

  Raport bieżący 01/2019

  Przekazanie w oznaczonych terminach raportu rocznego za 2018 r. oraz raportu półrocznego za okres 1.01.2019 r. - 30.06.2019 r.

 • 19.02.2019

  Raport bieżący 02/2019

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04

 • 20.02.2019

  Raport bieżący 03/2019

  Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych listach zastawnych znajdujących się w obrocie oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczeń listów zastawnych

 • 21.02.2019

  Raport bieżący 04/2019

  Zmiana adresu siedziby Pekao Banku Hipotecznego S.A.

 • 25.02.2019

  Raport bieżący 5/2019

  Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A.

 • 08.03.2019

  Raport bieżący 06/2019

  Korekta Raportu rocznego za 2018 rok

 • 11.03.2019

  Raport bieżący 07/2019

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-02

 • 15.03.2019

  Raport bieżący 08/2019


  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-15

 • 19.03.2019

  Raport biezący 09/2019

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-14.

 • 20.03.2019

  Raport bieżący 10/2019

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-13

 • 22.03.2019

  Raport bieżący 11/2019

  Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A.

 • 18.04.2019

  Raport bieżący 12/2019

  Przekazanie treści Suplementu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 50.000.000 EUR Serii LZ-II-18

 • 24.04.2019

  Raport bieżący 13/2019

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-01

 • 24.04.2019

  Raport bieżący 14/2019

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18

 • 30.04.2019

  Raport bieżący 15/2019

  Zakończenie subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-18

 • 13.05.2019

  Raport bieżący 16/2019

  Zakończenie Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych.

 • 17.05.2019

  Raport bieżący 17/2019

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03

 • 06.06.2019

  Raport bieżący 18/2019

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-16

 • 06.06.2019

  Rport bieżący 19/2019

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-17.

 • 14.06.2019

  Raport bieżący 20/2019

  Łączne koszty Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych.

 • 24.07.2019

  Raport bieżący 21/2019

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

 • 19.08.2019

  Raport bieżący 22/2019

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04.

 • 11.09.2019

  Raport bieżący 23/2019

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii-II-02.

 • 17.09.2019

  Raport Bieżący 24/2019

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-15

 • 18.09.2019

  Raport bieżący 25/2019

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-14

 • 19.09.2019

  Raport bieżący 26/2019

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-14

 • 08.10.2019

  Raport bieżący 27/2019

  Utrzymanie ocen ratingowych oraz stabilnej perspektywy wiarygodności finansowej Pekao Banku Hipotecznego S.A. przez agencję ratingową Fitch Ratings.

 • 23.10.2019

  Raport bieżący 28/2019

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-01.

 • 24.10.2019

  Raport bieżący nr 29/2019

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.

 • 19.11.2019

  Raport bieżący nr 30/2019

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03.

 • 20.11.2019

  Raport bieżący nr 31/2019

  Zmiana w składzie Zarządu

 • 06.12.2019

  Raport bieżący nr 32/2019

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-17.

 • 06.12.2019

  Raport bieżący nr 33/2019

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-16.

 • 09.12.2019

  Raport bieżący nr 34/2019

  Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

 • 02.01.2018

  Raport bieżący 01/2018

  Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-16

 • 04.01.2018

  Raport bieżący 02/2018

  Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-16

 • 05.01.2018

  Raport bieżący 03/2018

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-09.

 • 31.01.2018

  Raport bieżący 04/2018

  Termin przekazania raportu rocznego za 2017 rok oraz raportu półrocznego za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r

 • 19.02.2018

  Raport bieżący 05/2018


  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-04.

 • 22.02.2018

  Raport bieżący 06/2018

  Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok 2017

 • 22.02.2018

  Raport bieżący 07/2018

  Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych listach zastawnch znajdujących się w obrocie oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczeń listów zastawnych.

 • 09.03.2018

  Raport bieżący 08/2018


  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-02.

 • 14.03.2018

  Raport bieżący 09/2018

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07.

 • 15.03.2018

  Raport bieżący 10/2018

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-15

 • 15.03.2018

 • 19.03.2018

  Raport bieżący 11/2018

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminachi wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-14.

 • 21.03.2018

  Raport bieżący 12/2018


  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-13.

 • 09.04.2018

  Raport bieżący 13/2018


  Zmiany w składzie Zarządu.

 • 25.04.2018

  Raport bieżący 14/2018

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-01

 • 25.04.2018

  Raport bieżący 15/2018

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-12

 • 10.05.2018

  Raport bieżący 16/2018

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-08

 • 17.05.2018

  Raport bieżący 17/2018

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03

 • 01.06.2018

  Raport bieżacy 18/2018

  Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

 • 06.06.2018

  Raport bieżący 19/2018


  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-16

 • 06.06.2018

  Raport bieżący 20/2018

  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 • 13.06.2018

  Raport bieżący 21/2018

  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 • 14.06.2018

  Raport bieżący 22/2018

  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 • 26.06.2018

  Raport bieżący 23/2018

  Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Tomasza Mikody na Prezesa Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A

 • 05.07.2018

  Raport bieżący 24/2018

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-09

 • 25.07.2018

  Raport bieżący 25/2018

  Zamiar emisji publicznych listów zastawnych.

 • 30.07.2018

  Raport półroczny 2018

  Raport Półroczny 2018 r. - Pekao Bank Hipoteczny S.A

 • 10.08.2018

  Raport bieżący 26/2018

  Ustanowienie programu emisji obligacji Emitenta

 • 17.08.2018

  Raport bieżący 27/2018

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04.

 • 28.08.2018

  Raport bieżący 28/2018

  Emisja publicznych listów zastawnych serii NPLZ-01.

 • 28.08.2018

  Raport bieżący 29/2018

  Zmiany w składzie Zarządu

 • 30.08.2018

  Raport bieżący 30/2018


  Zakończenie subskrypcji publicznych listów zastawnych na okaziciela Serii NPLZ-01

 • 11.09.2018

  Raport bieżący 31/2018

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-02.

 • 13.09.2018

  Raport bieżący 32/2018

  Emisji serii obligacji w ramach programu emisji obligacji Emitenta

 • 13.09.2018

  Raport bieżący nr 33/2018

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07.

 • 17.09.2018

  Raport bieżący 34/2018

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-15

 • 17.09.2018

  Raport bieżący 35/2018

  Emisja serii obligacji w ramach programu emisji obligacji Emitenta

 • 19.09.2018

  Raport bieżący 36/2018

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-14

 • 17.09.2018

  Raport bieżący 37/2018

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-13.

 • 18.10.2018

  Raport bieżący 38/2018

  Aktualizacja ocen ratingowych dla PEKAO Banku Hipotecznego S.A. przez Fitch Ratings.

 • 22.10.2018

  Raport bieżący 39/2018

  Informacja w sprawie zmiany ratingu nadanego przez agencję ratingową Fitch Ratings dla hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez Pekao Bank Hipoteczny S.A.

 • 24.10.2018

  Raport bieżący 40/2018  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-01.

 • 24.10.2018

  Raport bieżący 41/2018

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-12.

 • 12.11.2018

  Raport bieżący 42/2018

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-08.

 • 19.11.2018

  Raport bieżący 43/2018

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03.

 • 20.11.2018

  Raport bieżący 44/2018

  Zgoda KNF na powierzenie Panu Marcinowi Gadomskiemu funkcji Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku

 • 05.12.2018

  Raport bieżący 45/2018

  Przekazanie treści Suplementu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 10.000.000 PLN Serii LZ-II-17

 • 05.12.2018

  Raport bieżący 46/2018

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-17

 • 06.12.2018

  Raport bieżący 47/2018

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-16.

 • 10.12.2018

  Raport bieżący 48/2018

  Zakończenie subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-17

 • 04.01.2017

  Raport bieżący 01/2017

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-09.

 • 26.01.2017

  Raport bieżący 02/2017


  Termin przekazania raportu rocznego za rok 2016 oraz raportu półrocznego za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r

 • 08.02.2017

  Raport bieżący 03/2017

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06.

 • 26.01.2017

  Raport bieżący 04/2017

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04.

 • 28.02.2017

  Raport bieżący 05/2017

  Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych listach zastawnych znajdujących się w obrocie oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczeń listów zastawnych

 • 28.02.2017

  Raport roczny R/2016


  Raport roczny 2016 r. Pekao Bank Hipoteczny S.A.

 • 09.03.2017

  Raport bieżący


  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-02

 • 15.03.2017

  Raport bieżący 07/2017

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07.

 • 17.03.2017

  Raport bieżący 08/2017

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-14.

 • 21.03.2017

  Raport bieżący 09/2017


  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-13.

 • 31.03.2017

  Raport bieżący 10/2017

  W sprawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i podjętych Uchwał.

 • 31.03.2017

  Raport bieżący 11/2017

  Powołanie Rady Nadzorczej

 • 25.04.2017

  Raport bieżący 12/2017

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-01

 • 25.04.2017

  Raport bieżący 13/2017

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-12

 • 10.05.2017

  Raport bieżący14/2017

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-12

 • 17.05.2017

  Raport bieżący 15/2017

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03

 • 06.06.2017

  Raport bieżący 16/2017

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-05.

 • 09.06.2017

  Raport bieżący 17/2017  Informacja w sprawie zmiany perspektywy ratingu hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez Pekao Bank Hipoteczny S.A. nadanego przez agencję ratingową Fitch Ratings.

 • 14.06.2017

  Raport bieżący 18/2017

  Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 05.07.2017

  Raport bieżący 19/2017

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-09

 • 17.07.2017

  Raport bieżący 20/2017

  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

 • 05.07.2017

  Raport półroczny 2017


  Raport Półroczny 2017 r. Pekao Bank Hipoteczny S.A.

 • 24.07.2017

  Raport bieżący 21/2017

  Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego

 • 02.08.2017

  Raport bieżący 22/2017

  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 08.08.2017

  Raport bieżący 23/2017

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06.

 • 10.08.2018

  Raport bieżący 24/2017

  W sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i podjętych uchwał

 • 10.08.2017

  Raport bieżący 25/2017

  Powołanie Członków Rady Nadzorczej.

 • 17.08.2017

  Raport bieżący 26/217

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04.

 • 09.11.2017

  Raport bieżący 27/2017

  ...

 • 05.01.2016

  Raport bieżący 01/2016

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-09.

 • 29.01.2016

  Raport bieżący 02/2016


  Termin przekazania raportu rocznego za rok 2015 oraz raportu półrocznego za okres od 1.01.2016r. do 30.06.2016r.

 • 08.02.2016

  Raport bieżący 03/2016


  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06.

 • 17.02.2016

  Raport bieżący 04/2016

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04.

 • 09.03.2016

  Raport bieżący 05/2016

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-02

 • 10.03.2016

  Raport bieżący 06/2016

  Zmiana adresu siedziby Spółki

 • 15.03.2016

  Raport bieżący 07/2016

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07.

 • 21.03.2016

  Raport bieżący 08/2016

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-13

 • 05.04.2016

  Raport biezący 09/2016


  W sprawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i podjętych uchwał

 • 25.04.2016

  Raport bieżący 10/2016

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-01

 • 25.04.2016

  Raport bieżący 11/2016

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-12.

 • 11.05.2016

  Raport bieżący 12/2016

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-08

 • 18.05.2016

  Raport bieżący 13/2016

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03

 • 03.06.2016

  Raport bieżący 14/2016

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-11.

 • 06.06.2016

  Raport bieżący 15/2016


  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-05.

 • 03.06.2016

  Raport bieżący 16/2016

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-09

 • 07.07.2016

  Raport bieżący 17/2016

  Informacje w sprawie zmiany pespektywy ratingu hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez Pekao Bank Hipoteczny S.A. nadanego przez agencję ratingową Fitch Ratings.

 • 05.08.2016

  Raport bieżący 18/2016

  Informacja w sprawie podwyższenia krajowego ratingu długoterminowego Pekao Banku Hipotecznego S.A. nadanego przez agencję ratingową Fitch Ratings.

 • 08.08.2016

  Raport bieżący 19/2016

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06.

 • 17.08.2016

  Raport bieżący 20/2016

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04

 • 09.09.2016

  Raport bieżący 21/2016

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-02

 • 14.09.2016

  Raport bieżący 22/2016

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07

 • 15.09.2016

  Raport bieżący 23/2016

  W sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-14.

 • 15.09.2016

  Raport bieżący 24/2016

  Przekazanie treści Suplementu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 50.000.000 PLN Serii LZ-II-14

 • 19.09.2016

  Raport bieżący 25/2016

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-14

 • 19.09.2016

  Raport bieżący 26/2016

  Informacje o dniach ustalenia praw do odsetek i dniach płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-14.

 • 21.09.2016

  Raport bieżący 27/2016

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-13

 • 22.09.2016

  Raport bieżący 28/2016

  Zakończenie subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-14.

 • 07.10.2016

  Raport bieżący 29/2016

  Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-14

 • 19.10.2016

  Raport bieżący 30/2016

  Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-14

 • 25.10.2016

  Raport bieżący 31/2016  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-01

 • 25.10.2016

  Raport bieżący 32/2016

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-12.

 • 09.11.2016

  Raport bieżacy 33/2016

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-08.

 • 17.11.2016

  Rapot bieżący 34/2016

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03.

 • 06.12.2016

  Raport biezący 35/2016

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-05.

 • 21.12.2016

  Raport bieżący 36/2016

  Informacja w sprawie zmiany perspektywy ratingu hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez Pekao Bank Hipoteczny S.A. nadanego przez agencję ratingową Fitch Ratings.

 • 07.01.2015

  Raport bieżący 01/2015

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-09

 • 07.01.2015

  Raport bieżący 02/2015

  Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-11.

 • 28.01.2015

  Raport bieżący 03/2015

  Termin przekazania raportu rocznego za rok 2014 oraz raportu półrocznego za okres od 1.01.2015 do 30.06.2015r.

 • 06.02.2015

  Raport bieżący 04/2015

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06”.

 • 10.05.2015

  Raport bieżący 05/2015

  Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych listach zastawnych znajdujących się w obrocie oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych.

 • 18.02.2015

  Raport bieżący 06/2015

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04.

 • 24.02.2015

  Raport bieżący R/2014

  Raport Roczny 2014 r. Pekao Bank Hipoteczny S.A.

 • 11.03.2015

  Raport bieżący 07/2015

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-02.

 • 13.03.2019

  Raport bieżący 08/2015

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07

 • 21.04.2015

  Raport bieżący 09/2015

  W sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-12.

 • 21.04.2015

  Raport bieżący 10/2015

  Przekazanie treści Suplementu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 25.000.000 EUR Serii LZ-II-12.

 • 23.04.2015

  Raport bieżący 11/2015

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-12.

 • 23.04.2015

  Raport bieżący 12/2015

  Informacje o dniach ustalenia praw do odsetek i dniach płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-12

 • 23.04.2015

  Raport bieżący 13/2015

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-01

 • 28.04.2015

  Raport bieżący 14/2015

  Zakończenie subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-12

 • 12.05.2015

  Raport bieżący 15/2015

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-08

 • 14.05.2015

  Raport bieżący 16/2015

  Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-12.

 • 19.05.2015

  Raport bieżący 17/2015

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03.

 • 20.05.2015

  Raport bieżący 18/2015

  Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-12.

 • 02.06.2015

  Raport bieżący 19/2015

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-11.

 • 03.06.2015

  Raport bieżący 20/2015

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-05.

 • 16.06.2015

  Raport bieżący 21/2015

  W sprawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i podjętych uchwał.

 • 16.06.2015

  Raport bieżący 22/2015

  Powołanie Członków Rady Nadzorczej.

 • 16.06.2015

  Raport bieżący 23/2015

  Powołanie osób zarządzających Pekao Banku Hipotecznego S.A.

 • 07.07.2015

  Raport bieżący 24/2015

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-09.

 • 29.07.2015

  P-2015

  Raport półroczny 2015 r. Pekao Bank Hipoteczny S.A.

 • 06.08.2015

  Raport bieżący 25/2015

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06.

 • 19.08.2015

  Raport bieżący 26/2015

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04.

 • 09.09.2015

  Rport bieżący 27/2015

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-02.

 • 14.09.2015

  Raport bieżący 28/2015

  W sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-13.

 • 15.09.2015

  Raport bieżący 29/2015

  W sprawie skorygowania treści przesłanego raportu bieżącego nr 29/2015 z dnia 14.09.2015 r.

 • 15.09.2015

  Raport bieżący 30/2015

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07.

 • 18.09.2015

  Raport bieżący 31/2015

  Przekazanie treści Suplementu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 20.000.000 EUR Serii LZ-II-13.

 • 21.09.2015

  Raport bieżący 32/2015

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-13.

 • 21.09.2015

  Raport 33/2015

  Informacje o dniach ustalenia praw do odsetek i dniach płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-13.

 • 24.09.2015

  Raport bieżący 34/2015

  Zakończenie subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-13.

 • 24.09.2015

  Raport bieżący 35/2015

  Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-13.

 • 14.10.2015

  Raport bieżący 36/2015

  Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-13.

 • 23.10.2015

  Raport bieżący 37/2015

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-12.

 • 23.10.2015

  Raport bieżący 38/2015

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-01.

 • 10.11.2015

  Raport bieżący 39/2015

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-08.

 • 18.11.2015

  Raport bieżący 40/2015

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03.

 • 02.12.2015

  Raport biezący 41/2015

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-11.

 • 04.12.2015

  Raport bieżący 42/2015

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-05.

 • 15.01.2014

  Raport bieżący 01/2014

  Dopuszczenie do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-09.

 • 22.01.2014

  Raport bieżący 02/2014

  Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-09.

 • 31.01.2014

  Raport bieżący 03/2014

  Termin przekazania raportu rocznego za rok 2013 oraz raportu półrocznego za okres od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

 • 06.02.2014

  Raport bieżący 04/2014

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06

 • 06.02.2014

  Raport bieżący 05/2014

  Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-10.

 • 10.02.2014

  Raport bieżący 06/2014

  Przekazanie treści Suplementu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 15.000.000 EUR Serii LZ-II-10.

 • 10.02.2014

  Raport biezący 07/2014

  Informacje o dniach ustalenia praw do odsetek i dniach płatności odstetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-10.

 • 14.02.2014

  Raport bieżący 08/2014

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-10.

 • 14.02.2014

  Raport bieżący 09/2014

  Zakończenie subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-10.

 • 19.02.2014

  Raport bieżący 10/2014

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04.

 • 19.02.2014

  Raport bieżący 11/2014

  Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych listach zastawnych znajdujących się w obrocie oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczeń listów zastawnych.

 • 24.02.2014

  Raport bieżący 12/2014

  Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok 2013.

 • 07.03.2014

  Raport bieżący 13/2014

  Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-10.

 • 11.03.2014

  Raport bieżący 14/2014

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-02.

 • 13.03.2014

  Raport bieżący 15/2014

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07.

 • 28.03.2014

  Raport bieżący 16/2014

  W sprawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i podjętych uchwał.

 • 28.03.2014

  Raport bieżący 17/2014

  Powołanie Rady Nadzorczej.

 • 02.04.2014

  Raport bieżący 18/2014

  Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A.

 • 07.04.2014

  Raport bieżący 19/2014

  Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A

 • 08.04.2014

  Raport bieżący 20/2014


  Informacja w sprawie zmiany perspektywy ratingu hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez Pekao Bank Hipoteczny S.A. nadanego przez agencję ratingową Fitch Ratings.

 • 23.04.2014

  Raport bieżący 21/2014

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-01.

 • 12.05.2014

  Raport bieżący 22/2014

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-08.

 • 19.05.2014

  Raport bieżący 23/2014

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03.

 • 04.06.2014

  Raport bieżący 24/2014

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-05.

 • 07.07.2014

  Raport bieżący 25/2014

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-09.

 • 06.08.2014

  Raport bieżący 26/2014

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06.

 • 06.08.2014

  Raport bieżący 27/2014

  Rezygnacja osoby nadzorującej.

 • 06.08.2014

  Raport bieżący 28/2014

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 06.08.2014

  Raport bieżący 29/2014

  Powołanie Członków Rady Nadzorczej.

 • 11.08.2014

  Raport bieżący 30/2014

  Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A.

 • 19.08.2014

  Raport bieżący 31/2014

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04.

 • 05.09.2014

  Raport bieżący 32/2014

  Informacja w sprawie zmiany perspektywy ratingu hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez Pekao Bank Hipoteczny S.A. nadanego przez agencję ratingową Fitch Ratings.

 • 10.09.2014

  Raport bieżący 33/2014

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-02.

 • 15.09.2014

  Raport bieżący 34/2014

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07.

 • 23.10.2014

  Raport bieżący 35/2014

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-01.

 • 12.11.2014

  Raport bieżący 36/2014

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-08.

 • 13.11.2014

  Raport bieżący 37/2014

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 • 19.11.2014

  Raport bieżący 38/2014

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03.

 • 25.11.2014

  Raport bieżący 39/2014

  Przekazanie treści Suplementu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 75.000.000 PLN Serii LZ-II-11.

 • 03.12.2014

  Raport bieżący 40/2014

  Informacje o dniach ustalenia praw do odsetek i dniach płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-11.

 • 03.12.2014

  Raport bieżący 41/2014

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-11.

 • 04.12.2014

  Raport bieżący 42/2014

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-05.

 • 09.12.2014

  Raport bieżący 43/2014

  Zakończenie subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-11.

 • 12.11.2014

  Raport bieżący 44/2014

  Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-11.

 • 30.12.2014

  Raport bieżący 45/2014

  Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-11.

 • 31.01.2013

  Raport bieżący 01/2013

  Termin przekazania raportu rocznego za rok 2012 oraz raportu półrocznego za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2013 r.

 • 06.02.2013

  Raport bieżący 02/2013

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07.

 • 19.02.2013

  Raport bieżący 03/2013

  Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych listach zastawnych znajdujących się w obrocie oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczeń listów zastawnych.

 • 19.02.2013

  Raport bieżący 04/2013

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04.

 • 25.02.2013

  Raport bieżący 05/2013

  Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok 2012.

 • 06.03.2013

  Raport bieżący R/2012

  Raport Roczny 2012 r. Pekao Bank Hipoteczny S.A.

 • 11.03.2013

  Raport bieżący 06/2013

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-02.

 • 13.03.2013

  Raport bieżący 07/2013

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07.

 • 15.03.2013

  Raport bieżący 08/2013

  Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012.

 • 09.04.2013

  Raport bieżący 09/2013

  W sprawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i podjętych uchwał.

 • 24.04.2013

  Raport bieżący 10/2013

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-01.

 • 02.05.2013

  Raport bieżący 11/2013

  W sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie papierów Wartościowych S.A. hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-08.

 • 09.05.2013

  Raport bieżący 12/2013

  Przekazanie treści Suplementu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych na łączna kwotę 4.500.000 EUR Serii LZ-II-08.

 • 10.05.2013

  Raport bieżący 13/2013

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-08.

 • 10.05.2013

  Raport biezący 14/2013

  Informacja o dniach ustalenia praw do odsetek i dniach płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-08.

 • 15.05.2013

  Raport bieżący 15/2013

  Zakończenie subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-08.

 • 17.05.2013

  Raport bieżący 16/2013

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03.

 • 07.05.2013

  Raport bieżący 17/2013

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-05.

 • 07.06.2013

  Raport bieżący 18/2013

  W sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-08.

 • 10.06.2013

  Raport bieżący 19/2013

  W sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na regularnym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-08.

 • 07.08.2013

  Raport bieżący 20/2013

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-06.

 • 20.08.2013

  Raport bieżący 21/2013

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04.

 • 12.09.2013

  Raport bieżący 22/2013

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-02.

 • 13.09.2013

  Raport bieżący 23/2013

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-07.

 • 23.10.2013

  Raport bieżący 24/2013

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-01.

 • 12.11.2013

  Raport bieżący 25/2013

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-08.

 • 19.11.2013

  Raport bieżący 26/2013

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-03.

 • 04.12.2013

  Raport bieżący 27/2013

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-05.

 • 19.12.2013

  Raport bieżący 28/2013

  Przekazanie treści Suplementu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 12.000.000 EUR Serii LZ-II-09.

 • 23.12.2013

  Raport bieżący 30/2013

  Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-09.

 • 20.12.2013

  Raport bieżący 29/2013

  W sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-09.

 • 23.12.2013

  Raport bieżący 31/2013

  Informacje o dniach ustalenia praw do odsetek i dniach płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-09

 • 30.12.2013

  Raport bieżący 32/2013

  Zakończenie subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-09.

 • 09.08.2013

  Raport bieżący P/2013

  Raport półroczny 2013 r. Pekao Bank Hipoteczny S.A.

 • 06.03.2013

  Raport bieżący R/2012

  Raport Roczny 2012 r. Pekao Bank Hipoteczny S.A

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję