Informacje dla inwestorów

Raporty bieżące

ESPI

Raport nr 21/2019

24.07.2019

Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-18.
Pobierz raport    Pobierz załącznik

Raport nr 20/2019

14.06.2019

Łączne koszty Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych.

Pobierz raport

Raport nr 19/2019

06.06.2019

Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-17.
Pobierz raport   Pobierz załącznik

Informacje finansowe

Raporty okresowe

Raporty roczne Pekao Banku Hipotecznego S.A.

R/2018 skorygowany


Raport roczny Pekao Banku Hipotecznego S.A. 0publikowany w dniu 11.03.2019
Pobierz raport

R/2018


Raport roczny Pekao Banku Hipotecznego S.A. opublikowany w dniu 22.02.2019
Pobierz raport

R/2017


Raport roczny Pekao Banku Hipotecznego S.A. opublikowany 15.03.2019
Pobierz raport
Raporty półroczne Pekao Banku Hipotecznego S.A.

P/2019


Raport półroczny 2019 Pekao Banku Hipotecznego S.A. 0publikowany w dniu 30.07.2019
Pobierz raport

P/2018


Raport półroczny 2018 Pekao Banku Hipotecznego S.A. opublikowany w dniu 30.07.2018
Pobierz raport

P/2017


Raport półroczny 2017 Pekao Banku Hipotecznego S.A. opublikowany w dniu 05.07.2017
Pobierz raport
Oceny ratingowe
Ocena Pekao SA Pekao BH Polska
Ocena długoterminowa emitenta (IDR)* BBB+ BBB+ A-
Ocena krótkoterminowa emitenta (IDR)* F2 F2 F1+
Ocena wsparcia 5 1 -
Perspektywa Stabilna Stabilna Stabilna

Kontakt dla Inwestorów

Pekao Bank Hipoteczny S.A.
ul. Skierniewicka 10A
01-230 Warszawa
tel.: +48 22 85 21 900, 85 21 901
fax: +48 22 852 61 23
e-mail: poczta@pekaobh.pl


Dane rejestrowe:


KRS 27441 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 527-10-28-697
Kapitał zakładowy 223 000 000,00 zł

 
 
Zobacz także

Ład korporacyjny

Więcej

Emisje listów zastawnych

Więcej

Dokumenty do pobrania

Więcej