Informacje dla inwestorów

Raporty bieżące

ESPI

Raport nr 2/2020

17.01.2020

Przekazanie w oznaczonych terminach raportu rocznego za 2019 r. oraz raportu półrocznego
za okres
01.01.2020 r. - 30.06.2020 r.


Przejdź do raportu

Raport nr 1/2020

03.01.2020

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

Przejdź do raportu

Raport nr 34/2019

09.12.2019

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
Przejdź do raportu   

Informacje finansowe

Raporty okresowe

Raporty roczne Pekao Banku Hipotecznego S.A.

R/2018 skorygowany


Raport roczny Pekao Banku Hipotecznego S.A. 0publikowany w dniu 11.03.2019
Pobierz raport

R/2018


Raport roczny Pekao Banku Hipotecznego S.A. opublikowany w dniu 22.02.2019
Pobierz raport

R/2017


Raport roczny Pekao Banku Hipotecznego S.A. opublikowany 15.03.2019
Pobierz raport
Raporty półroczne Pekao Banku Hipotecznego S.A.

P/2019


Raport półroczny 2019 Pekao Banku Hipotecznego S.A. 0publikowany w dniu 30.07.2019
Pobierz raport

P/2018


Raport półroczny 2018 Pekao Banku Hipotecznego S.A. opublikowany w dniu 30.07.2018
Pobierz raport

P/2017


Raport półroczny 2017 Pekao Banku Hipotecznego S.A. opublikowany w dniu 05.07.2017
Pobierz raport
Oceny ratingowe
Ocena Pekao SA Pekao BH Polska
Ocena długoterminowa emitenta (IDR)* BBB+ BBB+ A-
Ocena krótkoterminowa emitenta (IDR)* F2 F2 F1+
Ocena wsparcia 5 1 -
Perspektywa Stabilna Stabilna Stabilna

Kontakt dla Inwestorów

Pekao Bank Hipoteczny S.A.
ul. Skierniewicka 10A
01-230 Warszawa
tel.: +48 22 85 21 900, 85 21 901
fax: +48 22 852 61 23
e-mail: poczta@pekaobh.pl


Dane rejestrowe:


KRS 27441 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 527-10-28-697
Kapitał zakładowy 223 000 000,00 zł

 
 
Zobacz także

Ład korporacyjny

Więcej

Emisje listów zastawnych

Więcej

Dokumenty do pobrania

Więcej