Informacje dla inwestorów

Raporty ESPI

Bieżące

Raport nr 6/2021

17.02.2021

Informacje o wysokości stopy procentowej oraz
terminach i wysokości płatności odsetek
od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-04.

Pobierz raport    Pobierz załącznik

Raport nr 5/2021

16.02.2021

Informacja o zwiększeniu rezerwy na portfel
kredytów w CHF.

Pobierz raport

Raport nr 4/2021

03.02.2021

Informacja w sprawie podtrzymania przez agencję Fitch Ratings ratingu hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Pobierz raport

Raporty okresowe

Roczne i półroczne

Raporty roczne Pekao Banku Hipotecznego S.A.

R/2019

R/2018 skorygowany

11.03.2019

Skorygowany raport roczny Pekao Banku Hipotecznego S.A. za okres rozliczeniowy od
1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 1. Raport ESPI
 2. List Prezesa Zarządu
 3. Sprawozdanie finansowe
 4. Sprawozdanie Zarządu
 5. Ocena Rady Nadzorczej
 6. Oświadczenie Rady Nadzorczej
 7. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta

R/2018

22.02.2019

Raport roczny Pekao Banku Hipotecznego S.A. za okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 1. Raport ESPI
 2. List Prezesa Zarządu
 3. Sprawozdanie finansowe
 4. Sprawozdanie Zarządu
 5. Ocena Rady Nadzorczej
 6. Oświadczenie Rady Nadzorczej
 7. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
Raporty półroczne Pekao Banku Hipotecznego S.A.

P/2020

30.07.2020

Raport śródroczny Pekao Banku Hipotecznego S.A.
za okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

 1. Raport ESPI
 2. Sprawozdanie finansowe
 3. Sprawozdanie Zarządu

P/2019

30.07.2019

Raport śródroczny  Pekao Banku Hipotecznego S.A.
za okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

 1. Raport ESPI
 2. Sprawozdanie finansowe
 3. Sprawozdanie Zarządu

P/2018

30.07.2018

Raport śródroczny Pekao Banku Hipotecznego S.A.
za okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

 1. Raport ESPI
 2. Sprawozdanie finansowe
 3. Sprawozdanie Zarządu
Oceny Fitch Ratings
 dla Pekao Banku Hipotecznego S.A.
Ocena Pekao SA Pekao BH Polska
Ocena długoterminowa emitenta (IDR) BBB+ BBB+ A-
Ocena krótkoterminowa emitenta (IDR) F2 F2 F2
Ocena wsparcia 5 2 -
Perspektywa Negatywna Negatywna Stabilna

Fitch Rating z dnia 30.09.2020 r. 

Kontakt dla Inwestorów

Pekao Bank Hipoteczny S.A.
ul. Skierniewicka 10A
01-230 Warszawa
tel.: +48 22 85 21 900, 85 21 901
fax: +48 22 852 61 23
e-mail: poczta@pekaobh.pl


Dane rejestrowe:


KRS 27441 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 527-10-28-697
Kapitał zakładowy 223 000 000,00 zł

 
 
Zobacz także

Ład korporacyjny

Więcej

Emisje listów zastawnych

Więcej

Dokumenty do pobrania

Więcej