Informacje dla inwestorów

Raporty finansowe

Raporty roczne Pekao Banku Hipotecznego S.A.

R/2022

01.03.2023

Raport roczny Pekao Banku Hipotecznego S.A.
za 2022 rok.

Pobierz raport   Pobierz pakiet raportu rocznego

 

R/2021

01.03.2022

Raport roczny Pekao Banku Hipotecznego S.A.
za 2021 rok.

Pobierz raport   Pobierz pakiet raportu rocznego

 

R/2020

24.02.2021

Raport roczny Pekao Banku Hipotecznego S.A.
za 2020 rok.

Pobierz raport   Pobierz pakiet raportu rocznego

 

Raporty półroczne Pekao Banku Hipotecznego S.A.

P/2023

01.08.2023

Raport śródroczny Pekao Banku Hipotecznego S.A.
za okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 20223r.

  1. Raport P/2023
  2. Sprawozdanie finansowe
  3. Sprawozdanie Zarządu

P/2022

29.07.2022

Raport śródroczny Pekao Banku Hipotecznego S.A.
za okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

  1. Raport P/2022
  2. Sprawozdanie finansowe
  3. Sprawozdanie Zarządu

P/2021

29.07.2021

Raport śródroczny Pekao Banku Hipotecznego S.A.
za okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

  1. Raport P/2021
  2. Sprawozdanie finansowe
  3. Sprawozdanie Zarządu