Informacje dla inwestorów

Raporty ESPI

Bieżące

Raport nr 26/2021

08.12.2021

Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-17.

Pobierz raport   Pobierz załącznik

 

Raport nr 25/2021

08.12.2021

Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-16.

Pobierz raport   Pobierz załącznik

Raport nr 24/2021

25.11.2021

Zmiana w składzie Zarządu.

Pobierz raport  

Raporty okresowe

Roczne i półroczne

Raporty roczne Pekao Banku Hipotecznego S.A.

R/2020

25.02.2021

Raport roczny Pekao Banku Hipotecznego S.A. za okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Pobierz raport   Pobierz pakiet raportu rocznego

 

R/2019

R/2018 skorygowany

11.03.2019

Skorygowany raport roczny Pekao Banku Hipotecznego S.A. za okres rozliczeniowy od
1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 1. Raport ESPI
 2. List Prezesa Zarządu
 3. Sprawozdanie finansowe
 4. Sprawozdanie Zarządu
 5. Ocena Rady Nadzorczej
 6. Oświadczenie Rady Nadzorczej
 7. Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
Raporty półroczne Pekao Banku Hipotecznego S.A.

P/2021

29.07.2021

Raport śródroczny Pekao Banku Hipotecznego S.A.
za okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

 1. Raport ESPI
 2. Sprawozdanie finansowe
 3. Sprawozdanie Zarządu

P/2020

30.07.2020

Raport śródroczny Pekao Banku Hipotecznego S.A.
za okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

 1. Raport ESPI
 2. Sprawozdanie finansowe
 3. Sprawozdanie Zarządu

P/2019

30.07.2019

Raport śródroczny  Pekao Banku Hipotecznego S.A.
za okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

 1. Raport ESPI
 2. Sprawozdanie finansowe
 3. Sprawozdanie Zarządu
Oceny Fitch Ratings
 dla Pekao Banku Hipotecznego S.A.
Ocena Pekao SA Pekao BH Polska
Ocena długoterminowa emitenta (IDR) BBB+ BBB+ A-
Ocena krótkoterminowa emitenta (IDR) F2 F2 F2
Ocena wsparcia 5 2 -
Perspektywa Stabilna Stabilna Stabilna

Fitch Rating z dnia 23.09.2021 r. 

Kontakt dla Inwestorów

Pekao Bank Hipoteczny S.A.
ul. Skierniewicka 10A
01-230 Warszawa
tel.: +48 22 85 21 900, 85 21 901
fax: +48 22 852 61 23
e-mail: poczta@pekaobh.pl


Dane rejestrowe:


KRS 27441 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 527-10-28-697
Kapitał zakładowy 223 000 000,00 zł

 
 
Zobacz także

Ład korporacyjny

Więcej

Emisje listów zastawnych

Więcej

Dokumenty do pobrania

Więcej