Relacje z akcjonariuszem

Wezwania dla akcjonariusza

Wezwanie dla akcjonariusza

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

30.09.2020 r.

Wezwanie dla akcjonariusza

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

14.10.2020 r.

Wezwanie dla akcjonariusza

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

30.10.2020 r.

Wezwanie dla akcjonariusza

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

17.11.2020 r.

Wezwanie dla akcjonariusza

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

03.12.2020 r.