Raporty okresowe

Raporty okresowe (według okresów rozliczeniowych)

 • 30.07.2020

  Raport półroczny 2020

  Raport półroczny Pekao Banku Hipotecznego S.A. za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 01-01-2020 do 31-06-2020, zawierający sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSSF zatwierdzonych przez Unię Europejską, w walucie PLN.

 • 25.02.2021

  Raport roczny 2020

  Raport roczny Pekao Banku Hipotecznego S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, zawierający sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSSF zatwierdzonych przez Unię Europejską, w walucie PLN, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania.

 • 30.07.2019

  Raport półroczny 2019

  Raport półroczny zawiera: Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku.

 • 21.02.2020

  Raport roczny 2019

  Raport roczny Pekao Banku Hipotecznego S.A. za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 01-01-2019 do 31-12-2019, zawierający sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSSF zatwierdzonych przez Unię Europejską, w walucie PLN.

 • 30.07.2018

  Raport półroczny 2018

  Raport półroczny zawiera: Śródroczne Skrócone Sprawozdanie finansowe Pekao Banku Hipotecznego S.A. za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku.

 • 14.02.2019

  Raport roczny 2018

  Raport roczny zawiera: Sprawozdanie finansowe Pekao Banku Hipotecznego S.A. w Warszawie za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 • 08.03.2019

  Skorygowany raport roczny 2018

  Raport roczny zawiera: skorygowane Sprawozdanie finansowe Pekao Banku Hipotecznego S.A. w Warszawie za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku, skorygowane Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018roku, Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A.

 • 31.07.2017

  Raport półroczny 2017

  Raport półroczny zawiera: Śródroczne Skrócone Sprawozdanie finansowe Pekao Banku Hipotecznego S.A. za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.

 • 12.02.2018

  Raport roczny 2017

  Raport roczny zawiera: Sprawozdanie finansowe Pekao Banku Hipotecznego S.A. w Warszawie za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku, Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A.

 • 27.07.2017

  Raport półroczny 2016

  Raport półroczny zawiera: Śródroczne Skrócone Sprawozdanie finansowe Pekao Banku Hipotecznego S.A. za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 roku oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 roku.

 • 02.02.2017

  Raport roczny 2016

  Raport roczny zawiera: Sprawozdanie finansowe Pekao Banku Hipotecznego S.A. w Warszawie za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku wraz z opinią biegłego rewidenta, Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

 • 29.07.2015

  Raport półroczny 2015

  Raport półroczny zawiera: Sprawozdanie finansowe Pekao Banku Hipotecznego S.A. w Warszawie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku, Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2018roku do 30 czerwca 2015 roku.

 • 03.02.2015

  Raport roczny 2015

  Raport roczny zawiera: Sprawozdanie finansowe Pekao Banku Hipotecznego S.A. w Warszawie za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

 • 30.03.2004

  Raport roczny 2003

  Raport roczny zawiera: List Prezesa do Udziałowców, Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta oraz Sprawozdanie finansowe w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003.

 • 11.08.2014

  Raport półroczny 2014

  Raport roczny zawiera: Sprawozdanie finansowe Pekao Banku Hipotecznego S.A. w Warszawie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 roku.

 • 05.02.2014

  Raport roczny 2014

  Raport roczny zawiera: Sprawozdanie finansowe Pekao Banku Hipotecznego S.A. w Warszawie za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku wraz z opinią biegłego rewidenta, Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

 • 09.08.2013

  Raport półroczny 2013

  Raport roczny zawiera: Sprawozdanie finansowe Pekao Banku Hipotecznego S.A. w Warszawie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 roku.

 • 14.02.2014

  Raport roczny 2013

  Raport roczny zawiera: Sprawozdanie finansowe Pekao Banku Hipotecznego S.A. w Warszawie za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią biegłego rewidenta, Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

 • 09.08.2013

  Raport półroczny 2013

  Raport roczny zawiera: Sprawozdanie finansowe Pekao Banku Hipotecznego S.A. w Warszawie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 roku.

 • 20.08.2012

  Raport półroczny 2012

  Raport roczny zawiera: Śródroczne Skrócone Sprawozdanie finansowe Pekao Banku Hipotecznego S.A. w Warszawie za okres 01 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 oraz Sprawozdanie Zarządu Pekao Banku hipotecznego S.A. z działalności w I półroczu 2012

 • 15.02.2012

  Raport roczny 2012

  Raport roczny zawiera: List Prezesa do Udziałowców, Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta oraz Sprawozdanie finansowe w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.

 • 03.08.2011

  Raport półroczny 2011

  Raport roczny zawiera: Śródroczne Skrócone Sprawozdanie finansowe Pekao Banku Hipotecznego S.A w Warszawie za okres 01 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011oraz Sprawozdanie Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A z działalności w I półroczu 2011.

 • 13.02.2012

  Raport roczny 2011

  Raport roczny zawiera: List Prezesa do Udziałowców, Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta oraz Sprawozdanie finansowe w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.

 • 20.08.2010

  Raport półroczny 2010

  Raport roczny zawiera: Śródroczne Skrócone Sprawozdanie finansowe Pekao Banku Hipotecznego S.A w Warszawie za okres 01 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 oraz Sprawozdanie Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A z działalności w I półroczu 2010.

 • 17.02.2011

  Raport roczny 2010

  Raport roczny zawiera: List Prezesa do Udziałowców, Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta oraz Sprawozdanie finansowe w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.

 • 17.02.2010

  Raport roczny 2009

  Raport roczny zawiera: List Prezesa do Udziałowców, Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta oraz Sprawozdanie finansowe w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009.

 • 25.02.2009

  Raport roczny 2008

  Raport roczny zawiera: List Prezesa do Udziałowców, Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta oraz Sprawozdanie finansowe w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.

 • 25.02.2008

  Raport roczny 2007

  Raport roczny zawiera: List Prezesa do Udziałowców, Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta oraz Sprawozdanie finansowe w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.

 • 08.03.2007

  Raport roczny 2006

  Raport roczny zawiera: List Prezesa do Udziałowców, Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta oraz Sprawozdanie finansowe w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.

 • 24.03.2006

  Raport roczny 2005

  Raport roczny zawiera: List Prezesa do Udziałowców, Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta oraz Sprawozdanie finansowe w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.

 • 14.03.2005

  Raport roczny 2004

  Raport roczny zawiera: List Prezesa do Udziałowców, Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta oraz Sprawozdanie finansowe w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004.