Wakacje ustawowe

Wakacje ustawowe

Najważniejsze informacje o ustawowym zawieszeniu spłaty kredytu hipotecznego w 2024 roku

„Wakacje ustawowe” to  możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej (PLN), którą reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.
 

 

przed dniem 1 lipca 2022 podpisałeś z naszym Bankiem umowę o kredyt hipoteczny (czyli do dnia 30 czerwca 2022 roku włącznie)
spełniasz dodatkowo co najmniej jeden z warunków: wysokość raty kredytu przekracza 30% wartości dochodów Twojego gospodarstwa domowego lub posiadasz troje dzieci na utrzymaniu
zaciągnąłeś kredyt o wartości nieprzekraczającej 1 200 000 zł na własne cele mieszkaniowe
Twój kredyt jest w złotych polskich (nie jest ani indeksowany ani denominowany do waluty obcej)
 • Jak możesz złożyć wniosek o wakacje ustawowe

   • wniosek może złożyć jeden z kredytobiorców i nie jest wymagane aby wniosek podpisywali wszyscy kredytobiorcy,
   • najszybciej złożysz wniosek korzystając z eWniosku - przygotuj numer umowy kredytu, numer pesel i miej przy sobie telefon komórkowy (numer telefonu musi się zgadzać z tym, który podałeś do kontaktu w naszym Banku),
   • jeśli wolisz wypełnić wniosek papierowy, możesz go pobrać tutaj i wydrukować, a po wypełnieniu przesłać do nas pocztą na adres korespondencyjny: Pekao Bank Hipoteczny S.A.; Centrum Kontaktu; ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa – musisz jednak wziąć pod uwagę, że w tym wypadku datą rozpoczęcia zawieszenia spłaty będzie data wpływu wniosku do Banku,
   • jeśli chciałbyś przyjść do nas i osobiście złożyć wniosek, zapraszamy do naszej siedziby w Warszawie,  ul. Skierniewicka 10a, w dni robocze (pn-pt) od 9:00 do 17:00.
   • Ważne: Ponieważ nie jesteśmy bankiem uniwersalnym i nie mamy bankowości elektronicznej, która działa całą dobę, możemy przyjąć Twój wniosek w dni robocze do godziny 17:00. Oznacza to, że jeśli przekażesz wniosek do Banku po godzinie 17.00 lub w dzień wolny od pracy, datą jego wpływu będzie kolejny dzień roboczy.

   Pobierz informację dla Klientów o zasadach korzystania z wakacji kredytowych zgodnie z wytycznymi Ustawy

 • Kiedy możesz złożyć wniosek o wakacje ustawowe

  • Wniosek możesz złożyć od dnia 15 maja 2024 roku, ale zawieszenie spłaty rozpocznie się najwcześniej od 1 czerwca 2024 roku (tak jak wskazuje ustawa).

   Spłatę kredytu możesz zawiesić maksymalnie na 4 miesiące w 2024 roku i możesz wybrać następujące terminy:

   • w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku możesz zawiesić spłatę kredytu maksymalnie na 2 miesiące,

   • w okresie od 1 września do 31 grudnia 2024 roku możesz zawiesić spłatę kredytu maksymalnie na 2 miesiące.

   PAMIĘTAJ:

   1. We wniosku możesz zaznaczyć okres lub wszystkie dopuszczone ustawą okresy zawieszenia w miesiącach, a termin miesięczny jest liczony w następujący sposób:
   • jeśli doręczysz wniosek pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego i zaznaczysz ten miesiąc to miesięczny okres zawieszenia rozpocznie się w tym dniu, a skończy się z upływem tego miesiąca,
   • jeśli doręczysz wniosek w drugim lub kolejnym dniu miesiąca kalendarzowego i zaznaczysz ten miesiąc, miesięczny okres zawieszenia rozpocznie się w tym dniu, a skończy w dniu poprzedzającym dzień, który odpowiada datą początkowi okresu zawieszenia,
   • jeśli doręczysz wniosek w sierpniu 2024 r. lub w grudniu 2024 r., to zawieszenie obowiązuje do ostatniego dnia tego miesiąca kalendarzowego,
   • jeśli doręczysz wniosek w lipcu 2024 r. lub w listopadzie 2024 r. i zaznaczysz jednocześnie ten miesiąc i kolejny, to zawieszenie obowiązuje w pierwszym przypadku do końca sierpnia 2024 r., a w drugim przypadku do końca grudnia 2024 r.,
   • jeśli wskażesz miesiąc kalendarzowy inny niż miesiąc złożenia wniosku, miesięczny okres zawieszenia spłaty rozpocznie się pierwszego dnia wskazanego miesiąca kalendarzowego i będzie obowiązywał do końca tego miesiąca.
   1. Zawieszenie nie może obejmować okresu przed dniem doręczenia wniosku.

Złożyłeś wniosek i co dalej?

Jeśli wniosek spełni wszystkie wymagania formalne otrzymasz od nas potwierdzenie realizacji zawieszenia spłaty kredytu:
 
 • pamiętaj, że rozpoczęcie zawieszenia wynika z wniosku i nie jest uzależnione od tego, kiedy otrzymasz od nas potwierdzenie realizacji zawieszenia,
 • może się zdarzyć, że źle wypełniłeś wniosek lub nie spełnia on wymogów ustawy (co musimy sprawdzić) – w takim przypadku wniosek zostanie odrzucony, a my prześlemy do Ciebie informację o tym, jakie są przyczyny odrzucenia Twojego wniosku,
 • wszystkie niezbędne informacje dotyczące realizacji zawieszenia otrzymasz nie później niż w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku, na podany we wniosku adres adres e-mail, a jeśli nie podałeś nam adresu e-mail do kontaktu – wyślemy list na Twój adres do korespondencji.
w okresie zawieszenia spłaty Twojego kredytu nie naliczamy odsetek, ani nie pobieramy wymagalnych za ten okres rat, czy płatności wynikających z umowy kredytu za wyjątkiem opłat, które związane są z dodatkowymi wnioskami lub dyspozycjami realizowanymi na Twoje życzenie (np. wcześniejsza spłata kredytu, wydanie zaświadczenia, zmiana warunków umowy)
nie musisz podpisywać z nami aneksu do umowy, nie zmieni się także treść hipoteki w księdze wieczystej
wymagamy abyś na bieżąco opłacał składki ubezpieczeniowe i dostarczał nam potwierdzenia przedłużenia polis ubezpieczeniowych – zgodnie z umową kredytu
jeśli złożyłeś wniosek o wakacje ustawowe, a korzystasz już z innych wakacji kredytowych w naszym Banku (np. w ramach naszej oferty), to z dniem złożenia przez Ciebie wniosku o wakacje ustawowe zakończymy wakacje w ramach oferty Banku, ponieważ w tym wypadku możesz korzystać tylko z wakacji ustawowych
 • Co jeszcze powinieneś wiedzieć o wakacjach ustawowych

   • W okresie zawieszenia spłaty możesz składać  dyspozycje dotyczące Twojego kredytu (np. wnioski o wydanie zaświadczenia, nadpłaty kredytu itd) i będziemy je realizować na bieżąco.
   • Wydłuży się okres spłaty Twojego kredytu o tyle, ile trwał okres zawieszenia spłaty, co oznacza, że  zawieszone płatności i raty zapłacisz, ale w późniejszym, przedłużonym terminie.
   • Jeśli w okresie zawieszenia spłaty przypadnie przewidziany w umowie okres zmiany oprocentowania Twojego kredytu, co wynika ze zmiany tzw. wskaźnika referencyjnego (WIBOR) – taką zmianę musimy zrealizować, ale zrobimy to w dniu, w którym będzie naliczona pierwsza wymagalna rata po okresie zawieszenia. 
   • Informację o zawieszeniu spłaty kredytu musimy przekazać do Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK)
 • Korzystasz z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców? Wakacje Ci nie przepadną!

  • W okresie korzystania ze środków w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, możesz również korzystać z wakacji ustawowych:
   • środki z FWK będą wypłacane jak dotychczas, co miesiąc zgodnie z pierwotnym harmonogramem ustalonym w Twojej umowie o udzieleniu wsparcia i będą czekały do płatności pierwszej wymagalnej raty po okresie zawieszenia,
   • natomiast nie ulegnie zmianie obowiązujący Cię termin zwrotu środków do Funduszu Wsparcia (nie będzie wydłużony).

Chcesz zrezygnować z wniosku?

Możesz zrezygnować ze złożonego wniosku o zawieszenie spłaty kredytu w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku do Banku.
 
 1. Aby zrezygnować z wniosku przekaż nam pisemne oświadczenie o rezygnacji u podając numer umowy kredytowej której dotyczył (np. Niniejszym rezygnuję z zawieszenia spłaty dla umowy nr__ ).
 2. Oświadczenie możesz złożyć:
 • pocztą elektroniczną z adresu email, który podałeś do kontaktu (czyli z tego samego adresu, który podałeś we wniosku o zawieszenie), na adres obslugaklienta@pekaobh.pl - w tytule wiadomości napisz: „Rezygnacja z wniosku o zawieszenie spłaty kredytu”, a w treści informację o rezygnacji,
 • w formie papierowej, pocztą na adres do korespondencji: Pekao Bank Hipoteczny S.A.; Centrum Kontaktu; ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa,
 • w formie papierowej, osobiście w naszej siedzibie pod adresem tak jak do korespondencji.
Pamiętaj: rezygnacja z zawieszenia oznacza, że nie miało ono miejsca i w przypadku, gdy w okresie od dnia zawieszenia do dnia rezygnacji rata kredytu została zawieszona, będzie ona wymagalna zgodnie z harmonogramem jaki obowiązywał przed złożeniem wniosku o zawieszenie spłaty.
 

Po upływie terminu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku, nie będzie możliwe jego cofnięcie, w tym zmiana wskazanych w złożonym wniosku okresów zawieszenia spłaty kredytu.

Wnioski o zawieszenie spłaty

 

UWAGA: Jeśli kredytu udzielił Ci Bank Pekao S.A., a został on przeniesiony do naszego Banku, wniosek o wakacje ustawowe złóż w Banku Pekao S.A. Najszybciej zrobisz to za pośrednictwem Pekao 24.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję