Szczegóły aktualności

01.09.2019

Skorzystaj z promocyjnych warunków kredytu hipotecznego "Zamieszkaj u siebie" do 30 września 2019 roku.
Promocja dotyczy kredytów, których kwota jest wyższa niż 100.000 PLN i nie przekracza 600.000 PLN. Promocja obowiązuje dla wszystkich wniosków złożonych w Pekao Banku Hipotecznym w terminie od 01.09.2019 r. do 30.09.2019 r. Promocja nie obowiązuje dla kredytów na budowę domu.

Dowiedz się wiecej o promocji

Ważne informacje:

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Służy wyłącznie celom informacyjnym.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla kredytu hipotecznego wynosi 3,80 % i wyliczona została przy następujących założeniach: 
a) Całkowita kwota kredytu – 290 tys. zł; kredyt zaciągnięty na okres 25 lat, 300 rat do spłaty, wniesiony wkład własny - 20%, zmienne oprocentowanie kredytu – 3,64 % wyliczone jako suma prognozowanego wskaźnika o charakterze referencyjnym (WIBOR 6M) na dzień zawarcia kredytu hipotecznego obowiązującej w Banku (1,79%) i marży Banku w wysokości (1,85%), równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 1 475,09 zł.
b) Całkowity koszt kredytu – średni łączny odsetkowy koszt kredytu  156 tys. zł  wraz z  uwzględnieniem następujących kosztów, w tym ponoszonych z tytułu zawarcia umów dodatkowych: podatek PCC od hipoteki - 19 zł, opłata za przyznanie kredytu 1%, 
c) Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – 446 tys. zł
d) Umowa będzie wymagała zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z tej Umowy hipoteką.

Reprezentatywny przykład jest przygotowany na podstawie warunków, na których Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie Umów przy uwzględnieniu w tych umowach średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i częstotliwości występowania na rynku Umów.
 

Reprezentatywny przykład został przygotowany na podstawie danych na dzień 23.01.2019 r. 

 * WIBOR – wyrażony procentowo wskaźnik o charakterze referencyjnym, na dzień zawarcia Umowy będący średnią arytmetyczną stóp procentowych oferowanych przez wybrane główne banki dla lokat w PLN na warszawskim rynku międzybankowym, ustalany każdego dnia roboczego o godz. 11.00, dystrybuowany przez serwis Bloomberg, Reuters lub inny serwis informacyjny, publikowany przez Bank na jego stronie internetowej kolejnego dnia roboczego do godz. 9.30, 
Prognoza oparta jest na kształtowaniu się wskaźnika referencyjnego (WIBOR) w okresie od kwietnia do czerwca 2017 r. przy założeniu, ze wskaźnik referencyjny nie ulegnie drastycznym zmianom.