Aktualne promocje

Wiosenna promocja kredytu hipotecznego

RRSO 3,80%

Skorzystaj z wiosennej promocji !

Chcesz sfinansować zakup mieszkania, remont lub inny cel? Teraz zrealizujesz Swoje plany na promocyjnych warunkach:

niższa od standardowej marża kredytu już od 1,90% (dla kwoty kredytu od 100 tys. zł do 600 tys. zł)
finansujemy do 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu
bez opłaty za wydanie promesy kredytowej i za wcześniejszą spłatę kredytu
już od 0% opłaty za przyznanie kredytu (maksymalnie do 3% kwoty kredytu)
akceptujemy różne źródła uzyskiwania dochodu
bez konieczności zakupu produktów dodatkowych

Na jaki cel mogę przeznaczyć kredyt?

 • zakup od dewelopera mieszkania oddanego
  do użytkowania
 • przebudowa czy modernizacja mieszkania
  podwyższająca jego wartość i standard
 • remont lub prace wykończeniowe
 • spłata kredytu zaciągniętego na cele
  mieszkaniowe w innym banku (nie dotyczy
  kredytów zaciągniętych w Banku Pekao S.A.)

Jaka jest dostępna kwota kredytu?

 • promocja dotyczy kredytów, których kwota
  jest nie niższa niż 100 tys. zł i nie
  przekracza 600 tys.

Do kiedy mogę złożyć wniosek aby skorzystać z promocji?

 • promocja obowiązuje dla wszystkich wniosków złożonych w Pekao Banku Hipotecznym w okresie od 14 maja do 30 czerwca 2020 roku.

 

Sprawdź jak złożyć wniosek kredytowy

RRSO 3,80%
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Służy wyłącznie celom informacyjnym.
RRSO wyliczone przy założeniach:
a) Całkowita kwota kredytu – 290 tys. zł; kredyt zaciągnięty na okres 25 lat, 300 rat do spłaty, wniesiony wkład własny - 20%, zmienne oprocentowanie kredytu – 3,64 % wyliczone jako suma prognozowanego wskaźnika o charakterze referencyjnym (WIBOR 6M) na dzień zawarcia kredytu hipotecznego obowiązującej w Banku (1,79%) i marży Banku w wysokości (1,85%), równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 1 475,09 zł.
b) Całkowity koszt kredytu – średni łączny odsetkowy koszt kredytu  156 tys. zł  wraz z  uwzględnieniem następujących kosztów, w tym ponoszonych z tytułu zawarcia umów dodatkowych: podatek PCC od hipoteki - 19 zł, opłata za przyznanie kredytu 1%,
c) Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – 446 tys. zł
d) Umowa będzie wymagała zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z tej Umowy hipoteką.

Reprezentatywny przykład jest przygotowany na podstawie warunków, na których Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie Umów przy uwzględnieniu w tych umowach średniego okresu kredytowania, całkowitej kwoty kredytu i częstotliwości występowania na rynku Umów. Reprezentatywny przykład został przygotowany na podstawie danych na dzień 05.11.2019 r. 

Prognoza oparta jest na kształtowaniu się wskaźnika referencyjnego (WIBOR) w okresie od sierpnia do października 2019 r. przy założeniu, ze wskaźnik referencyjny nie ulegnie drastycznym zmianom.

WIBOR jest to wyrażony procentowo wskaźnik referencyjny dla depozytów złotowych na polskim rynku międzybankowym, publikowany na stronie internetowej przez administratora tego wskaźnika, którym na dzień zawarcia Umowy jest GWP Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, ustalany zgodnie z regulaminem stawek referencyjnych WIBID i WIBOR,

Bank nie ma wpływu na wartość wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M.

Wskaźnik referencyjny WIBOR 6M jest możliwy do zweryfikowania u administratora tego wskaźnika oraz poprzez media dedykowane rynkowi usług bankowych. w dniu wydania niniejszego Formularza Informacyjnego poprzez wgląd na stronę internetową https://gpwbenchmark.pl/