Szczegóły aktualności

31.01.2022

Informujemy Państwa o zmianie na stanowiskach Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego w zakresie dotychczas pełnionych funkcji:

 - Pan Marcin Gadomski objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej (dotychczas Wiceprzewodniczący)

 - Pan Paweł Opolski objął funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (dotychczas Członek Rady Nadzorczej)

Zmiany weszły w życie z dniem 28 stycznia 2021 roku.

Informacje o władzach Banku