Władze Banku

Zarząd Pekao Banku Hipotecznego S.A. powoływany jest na trzy lata w składzie od trzech do pięciu osób - liczbę członków ustala Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu reprezentują Bank na zewnątrz oraz kierują jego działalnością: są odpowiedzialni za bieżące prowadzenie spraw Banku, zapewniając pełną realizację celów wynikających z planów strategicznych oraz rocznych planów finansowych.

Członek zarządu

Piotr Pawliczak

Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Domaradzka

Agnieszka Domaradzka

Członek Zarządu

Robert Dołęga

Robert Dołęga

Członek Zarządu

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Kompetencje, uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. są wyszczególnione w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Banku.

Marcin Gadomski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał Baranowski

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Ślusarski

Członek Rady Nadzorczej

Janina Harasim

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Barankiewicz

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję