Kredyt hipoteczny

Klienci indywidualni

Kredyt na mieszkanie lub dom oraz inne cele mieszkaniowe

Na dom lub mieszkanie

bez opłaty za rozpatrzenie wniosku i promesę kredytową

finansujemy do 90% wartości nieruchomości (nie więcej niż 100% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości)

udzielamy kredytów w złotych polskich

kredyt możesz przeznaczyć także na inne cele - nie tylko mieszkaniowe

akceptujemy różne źródła dochodów

Kredyt na inne cele

na spłatę innych kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe

finansujemy do 90% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu

szybka wstępna decyzja kredytowa

nie pobieramy opłat za wcześniejszą spłatę kredytu

minimum formalności związanych z dostarczeniem niezbędnych dokumentów

Sprawdź aktualne promocje!

Trwa promocja "Zamieszkaj u siebie". Sprawdź!

  • marża niższa od standardowej
  • niższa opłata za udzielenie kredytu
Sprawdź szczegóły promocji

Przedłużamy promocję "Lekka Spłata"

  • już od 0% za udzielenie kredytu
  • marża już od 1,75%
Sprawdź szczegóły promocji

Finansowanie nieruchomości komercyjnych

kredyt możesz przeznaczyć na finansowanie zarówno fazy budowlanej jak i inwestycyjnej
okres kredytowania do 15 lat z możliwością wydłużenia okresu amortyzacji do 20 lat po zakończeniu fazy budowlanej
udzielamy kredytów w złotych polskich, a także w CHF, USD, EUR - jeśli Twoja firma uzyskuje przychody w tych walutach
wkład własny ustalamy indywidualnie w zależności od ryzyka kredytowego (nie powinien być niższy niż 30% kosztów inwestycji netto)
udzielamy karencji w spłacie kapitału w fazie budowalnej - przy kredytach na budowę/modernizację/remont
finansowanie do 70% wartości inwestycji w tym VAT - z możliwością finansowania VAT o ile pozwala na to ustalona wartość bankowo-hipoteczna i wkład własny Kredytobiorcy

Przeznaczenie kredytu

Kredyt na nieruchomości komercyjne można przeznaczyć na lokale o przeznaczeniu biurowym, handlowym lub o charakterze magazynów czy centrów logistycznych.
Naszymi Klientami mogą być przedsiębiorcy (niezależnie od formy prawnej) prowadzący działalność gospodarczą minimum 6 miesięcy, a także spółki specjalnego przeznaczenia założone wyłącznie dla celów realizacji finansowanego przez Bank projektu w formie "project finance".

Zadzwoń i zapytaj o ofertę

+48 22 85 219 37