Zofia Barbara Liberda

Zofia Barbara Liberda

Członek Rady Nadzorczej
 

Profesor nauk ekonomicznych, jest Kierownikiem Katedry na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w zakresie oszczędności makroekonomicznych, oszczędności gospodarstw domowych, oszczędności i inwestycji firm, przedsiębiorczości i innowacji.

  • Opublikowała ponad 150 prac naukowych, w tym książki: Przezorność. Kto oszczędza w Polsce, 2013, oraz Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty, 2000.
  • Jest ekspertem Banku Światowego; współtworzyła w roku 2014 Country Economic Memorandum: Poland Saving for Growth and Prosperous Aging, World Bank.
  • W latach 2002-2010 była współzałożycielką i Prezesem INVESTIN Sp. z o.o.
  • Od roku 2011 jest Przewodniczącą Fundacji Zaawansowanych Technologii współpracującej z nauką i biznesem.
  • Od roku 2008 pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Metodologicznej Głównego Urzędu Statystycznego, a poprzednio Dyrektora Instytutu Statystyki Publicznej i doradcy Prezesa GUS.
  • Koordynuje międzynarodowe projekty badawcze (Bank Światowy, USAID, fundusze Unii Europejskiej, Norway Grants) oraz prowadzi seminaria za granicą (Belgia, Włochy, Holandia, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Finlandia, Francja, Indie, Słowacja). Posiada Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2003

Działalność Pani Zofii Barbary Liberdy wykonywana poza przedsiębiorstwem Pekao BankHipoteczny S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Pekao Banku Hipotecznego S.A.
Pani Zofia Barbara Liberda spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo Bankowe.
 
Powrót do listy