Rafał Baranowski

Rafał Baranowski

Członek Rady Nadzorczej

 

Pan Rafał Baranowski posiada kilkunastoletnią praktykę w zakresie controllingu bankowego. Karierę rozpoczął w 2000 roku w PKO Banku Polskim.

  • W latach 2002-2007 pracował w Banku BPH w controllingu detalicznym na stanowisku eksperta, kierownika zespołu i dyrektora ds. budżetowania i planowania.
  • Od grudnia 2007 roku jest związany zawodowo z Bankiem Pekao najpierw jako Dyrektor Biura Planowania i Budżetowania, a od stycznia 2009 r. do września 2018 r. jako Dyrektor Zarządzający Departamentem Planowania Controllingu Komercyjnego w Pionie Bankowości Detalicznej, gdzie był odpowiedzialny za wspieranie zarządzania wynikami finansowymi i sprzedażowymi Pionu Detalicznego, przygotowywanie planów finansowych i strategii, koordynację polityki cenowej oraz system raportowania zarządczego i analiz biznesowych.
  • Od września 2018 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Controllingu w Pionie Finansowym Banku Pekao.
  • W latach 2011 r. – 2015 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Banku Pekao.


Pan Rafał Baranowski w 2000 roku ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2002 roku podyplomowe studia dla analityków bankowych na tej samej uczelni. Ukończył także studia MBA na Uniwersytecie Warszawskim.


Pan Rafał Baranowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 986). 

Pan Rafał Baranowski spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa Prawa bankowego z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187).


Powrót do listy