Piotr Pawliczak


PIOTR PAWLICZAK

Wiceprezes Zarządu Banku
 

Pan Piotr Pawliczak związany był zawodowo z Ministerstwem Finansów gdzie w latach 2015-2021 zdobywał doświadczenie przechodząc przez kolejne szczeble kariery zawodowej w administracji publicznej. W latach 2018 - 2021 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego i odpowiadał za regulacje dotyczące sektora bankowego oraz rynku kapitałowego.

Następnie został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz i Sprawozdawczości w Ministerstwie Aktywów Państwowych sprawując nadzór nad Wydziałem Instytucji Finansowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał również pracując w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Od marca 2019 roku do kwietnia 2020 roku Pan Piotr Pawliczak pełnił także funkcję Członka Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz w okresie od września 2018 roku do maja 2021 roku funkcję przewodniczącego Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. W styczniu 2022 roku został powołany do Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pan Piotr Pawliczak jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia. Ukończył również socjologię w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz europeistykę na Uniwersytecie Wrocławskim a także studia podyplomowe z rachunkowości i kontroli podatkowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia podyplomowe na kierunku analityka biznesowa na Politechnice Warszawskiej.

Pan Piotr Pawliczak spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo Bankowe.


Powrót do listy