Historia Pekao Bank Hipoteczny

Już od 20 lat

działamy na rynku kredytów hipotecznych i listów zastawnych

Powstaje uniwersalny bank HYPO-BANK POLSKA jako 100-procentowa Spółka Akcyjna niemieckiego banku Bayerische Hypotheken- und Wechsel- Bank Aktiengesellschaft.

6 października 1999
Bank BPH, kontrolowany przez niemiecką grupę HVB, zostaje 100-procentowym akcjonariuszem HYPO-BANK POLSKA.

1 grudnia 1999
HYPO-BANK POLSKA uzyskuje zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego (Uchwała Nr 244/KNB/99) na zmianę statutu banku, umożliwiającą przekształcenie dotychczasowego banku uniwersalnego w specjalistyczny bank hipoteczny pod nazwą HypoVereinsbank Bank Hipoteczny.

29 grudnia 2000 roku
HypoVereinsbank Bank Hipoteczny przeprowadza I. Emisję hipotecznych listów zastawnych, stanowiącą pierwszą niematerialną emisję listów zastawnych w Polsce.

Emisja nominowana była w euro, a jej łączna wartość wynosiła 3.630.000,- euro, została dokonana w trybie emisji zamkniętej. Agentem i pierwszym nabywcą listów był Bank BPH.

Bank przeprowadza kolejne emisje listów zastawnych na łączną kwotę 140 mln PLN.

26 listopada 2004 roku
Sąd Rejestrowy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje wpisu zmiany nazwy Banku zastępując dotychczasową nazwę HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA nową nazwą BPH Bank Hipoteczny.

BPH Bank Hipoteczny w 2005 roku
Przeprowadził dwie publiczne emisje hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości 600 000 000 PLN:
2 czerwca na kwotę 200 000 000 PLN, o okresie wykupu 7 lat,
21 listopada na kwotę 400 000 000 PLN, o okresie wykupu 5 lat.
Emisje zostały przeprowadzone w ramach Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 000 PLN
.

30 listopada 2007 roku
Powstał prawdziwy lider rynku finansowego w nas jej części Europy, Bank Pekao SA. W skład Grupy Pekao wszedł również Pekao Bank Hipoteczny.

31 lipca 2008 roku
Sąd Gospodarczy w Warszawie dokonał wpisu
do Krajowego Rejestru Sądowego nowej nazwy banku: Pekao Bank Hipoteczny S.A.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję