Obligacje O-PBH-003

W sierpniu 2018 r. Pekao Bank Hipoteczny S.A. ustanowił, we współpracy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., program powtarzających się emisji obligacji na okaziciela („Program”) o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych w każdym momencie trwania Programu obligacji do kwoty 1.000.000.000 PLN („Obligacje”).

Główne założenia Programu stanowią, że Obligacje będą:

  • emitowane w seriach;
  • emitowane w formie zdematerializowanej zgodnie z art. 8 Ustawy o Obligacjach i będą podlegać zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
  • nominowane w złotych lub w euro i będą uprawniały do świadczeń pieniężnych, przy czym jeżeli Obligacje będą nominowane także w euro wówczas jednostkowa wartość nominalna jednej Obligacji będzie wynosiła, w zależności od waluty emisji 1.000 PLN lub 1.000 EUR lub wielokrotność tych kwot w walucie emisji;

Obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz mogą być emitowane jako obligacje niezabezpieczone lub zabezpieczone.

Proponowanie nabycia Obligacji będzie odbywało się w trybie określonym w art. 33 pkt 1 lub art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach.

Tabele odsetkowe serii O-PBH-003

Tabela odsetkowa O-PBH-003-1-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa O-PBH-003-2-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa O-PBH-003-3-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa O-PBH-003-4-okres

Pobierz plik

Tabele odsetkowe serii O-PBH-006

Tabela odsetkowa O-PBH-006-1-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa O-PBH-006-2-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa O-PBH-006-3-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa O-PBH-006-4-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa O-PBH-006-5-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa O-PBH-006-6-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa O-PBH-006-7-okres

Pobierz plik

Tabele odsetkowe serii O-PBH-008

Tabela odsetkowa O-PBH-008-1-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa O-PBH-008-2-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa O-PBH-008-3-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa O-PBH-008-4-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa O-PBH-008-5-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa O-PBH-008-6-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa O-PBH-008-7-okres

Pobierz plik

Tabela odsetkowa O-PBH-008-8-okres

Pobierz plik

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję