Programy emisji listów zastawnych

Programy emisji listów zastawnych


Trzeci Program Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela


Publiczne Listy Zastawne na łączną kwotę
350 000 000 złotych (seria NPLZ-01)

Drugi Program Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 złotych

Pierwszy Program Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 000 złotych.