Raporty emisji listow zastawnych

Programy emisji listów zastawnych

2019


Program Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela

2018


Publiczne Listy Zastawne na łączną kwotę
350 000 000 złotych (seria NPLZ-01)

2010

Program Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 złotych

2005

Program Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej
3 000 000 000 złotych.