Szczegóły aktualności

03.01.2020

Pekao Bank Hipoteczny S.A.  informuje, że w dniu 3.01.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku powołało Pana Marcina Gadomskiego na nowego Członka Rady Nadzorczej Banku.

Dodatkowo w dniu 3.01.2020 r. Bank otrzymał informację o wyznaczeniu Pana Marcina Gadomskiego przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

Więcej informacji w raporcie bieżącym nr 1/2019