Szczegóły aktualności

17.01.2020

Pekao Bank Hipoteczny S.A. informuje, że raport roczny Banku za okres 01.01.2019 r. - 31.12 2019 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 21.02.2020 r., natomiast raport półroczny za okres 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30.07.2020 r.

Więcej w raporcie bieżącym nr 2/2020