Szczegóły aktualności

25.02.2021

Pekao Bank Hipoteczny S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31grudnia 2020 roku, zawierający sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSSF zatwierdzonych przez Unię Europejską, w walucie PLN.

Pobierz pakiet raportu rocznego za 2020 rok