Szczegóły aktualności

17.03.2020

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Polsce, Pekao Bank Hipoteczny wprowadził działania których celem jest zapewnienie ciągłości świadczenia usług, przy jednoczesnym dbaniu o bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników Pekao.

 

W banku funkcjonuje sztab kryzysowy, do którego zadań należy bieżące monitorowanie sytuacji oraz koordynacja wszelkich podejmowanych działań.

 

Mimo trudnej sytuacji Bank prowadzi obsługę Klientów oraz składanych przez nich dyspozycji i wniosków bez zmian. W związku z podjętymi krokami bezpieczeństwa w stosunku do pracowników Banku, część operacji jest wykonywanych w sposób niestandardowy, co może przyczynić się do wydłużenia okresu oczekiwania na rozpatrzenie wniosków czy realizację dyspozycji, a w przypadku obsługi telefonicznej może wydłużyć się okres oczekiwania na połączenie z konsultantem. Prosimy o wykorzystywanie w kontakcie z Bankiem szczególnie komunikacji mailowej na skrzynkę obslugaklienta@pekaobh.pl.

 

Aby zapewnić Państwu terminowość realizacji dyspozycji w pierwszej kolejności obsługiwane są dyspozycje najpilniejsze, a niestandardowe zlecenia mogą być realizowane z opóźnieniem.

 

Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na realizację zleceń i liczymy na Państwa zrozumienie aktualnej sytuacji.