Szczegóły aktualności

08.10.2019

W dniu 7 października 2019 r. agencja ratingowa Fitch Ratings poinformowała Bank o utrzymaniu wszystkich ocen ratingowych na niezmienionym poziomie, w tym długoterminowej oceny Issuer Default Rating (IDR) na poziomie „BBB+” oraz stabilnej perspektywy dla długoterminowej oceny IDR dla Banku.

Fitch podkreślił, iż rating Pekao Banku Hipotecznego S.A jest powiązany z ratingiem Banku Pekao S.A, który posiada 100% akcji Banku. Zdaniem agencji ratingowej na rating Banku wpływa poziom integracji z podmiotem dominującym i skala działania oraz kapitały Banku.

Więcej szczegółow w raportach bieżących