Szczegóły aktualności

28.08.2020

Pekao Bank Hipoteczny S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 28 sierpnia 2020 r., uwzględniając ocenę spełniania wymogów odpowiedniości, powołało członków Rady Nadzorczej Banku na nową wspólną, trwającą trzy lata kadencję, rozpoczynającą się w dniu 29 sierpnia 2020 r.

W skład Rady Nadzorczej Banku zostały powołane następujące osoby:

1) Pan Tomasz Kubiak

2) Pan Marcin Gadomski

3) Pani Zofia Barbara Liberda

4) Pani Janina Harasim

5) Pan Paweł Opolski

6) Pan Rafał Baranowski

7) Pani Magdalena Słobodzian - Nowacka

Ponadto w dniu 28 sierpnia 2020 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A. wskazał Pana Tomasza Kubiaka jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję oraz Pana Marcina Gadomskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję.

Pobierz raport bieżący nr 21/2020

Pobierz załacznik