Szczegóły aktualności

24.07.2023

Pekao Bank Hipoteczny S.A. (dalej „Bank”) informuje, że w dniu 24 lipca 2023 r. Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Roberta Dołęgę w skład Zarządu Banku na stanowisko Członka Zarządu Banku nadzorującego Obszar Operacji i Finansów w ramach obecnej, wspólnej, 3-letniej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 23 marca 2021 r. Powołanie nastąpiło ze skutkiem od dnia 1 sierpnia 2023 r. 


Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Robert Dołęga:

  1. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
  2. nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o KRS.

Pan Robert Dołęga spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo Bankowe.


Życiorys Pana Roberta Dołęgi został przedstawiony poniżej:
Pan Robert Dołęga pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. ds. finansów od listopada 2022 r. Wcześniej od 2021 roku pełnił funkcję Dyrektora Centrum Poczta Polska Ochrona. W latach 2011 – 2017 zajmował w Poczcie Polskiej stanowiska Dyrektora Zarządzającego Pionem Usług Biznesowych oraz Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej. W okresie 2018-2020 był członkiem Zarządu PGE Ekoserwis odpowiedzialnym za obszar finansów i IT. W latach 1997-1999 pracował jako Makler w Domu Maklerskim Banku Śląskiego i account manager personal banking w Banku Śląskim. Następnie w okresie 1999-2001 kierował działem ds. Giełdy w ZEW Kogeneracja S.A., gdzie uczestniczył w procesie wprowadzenia spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Przez wiele lat od 2001 r. związany z BRE Bankiem (obecnie mBank) gdzie pracował na kierowniczych stanowiskach, m.in. jako Dyrektor Oddziału Banku i Dyrektor Departamentu OBD – Multibank.

Pan Robert Dołęga sprawował także funkcje Członka Rady Nadzorczej Centrum Operacyjnego sp. z o.o. z grupy Banku Pocztowego, Członka Rady Nadzorczej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej PKO BP Bankowy PTE S.A.
Pan Robert Dołęga jest absolwentem studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej we współpracy z Franklin University (USA) i politologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami w Wyższej Szkole Bankowej, a także Studium Finansów o Specjalności Bankowość pod patronatem Wyższej Szkoły Bankowej. Posiada państwową licencję Maklera Papierów Wartościowych.
 

Pobierz raport bieżący

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję