Szczegóły aktualności

30.09.2020

Pekao Bank Hipoteczny S.A.(„Bank”) informuje, iż w dniu 30 września 2020 r. agencja ratingowa Fitch Ratings („Fitch”) poinformowała Bank o utrzymaniu wszystkich ocen ratingowych na niezmienionym poziomie w tym długoterminowej oceny Issuer Default Rating IDR na poziomie "BBB+", oraz negatywnej perspektywy dla długoterminowej oceny IDR.

Oceny ratingowe Banku przedstawiają się następująco:

• Długoterminowa ocena IDR: "BBB+"
• Perspektywa: "Negatywna"
• Krótkoterminowa ocena IDR: "F2"
• Ocena wsparcia: "2"

Krajowa długoterminowa ocena: “AA_pol_"; Perspektywa: "Negatywna";
Krajowa krótkoterminowa ocena: "F1+_pol_".

Fitch uznaje, iż w świetle pandemii perspektywa dla oceny środowiska operacyjnego banków w Polsce pozostaje negatywna, odzwierciedlając ryzyka w stosunku do bazowego scenariusza ekonomicznego zakładanego przez Fitch oraz związanej z nim presji na dochodowość sektora.

Fitch podkreślił także, iż rating Banku jest powiązany z ratingiem Banku Pekao S.A., który posiada 100% akcji Banku. Zdaniem Fitch na rating Banku wpływa poziom integracji z podmiotem dominującym i skala działania oraz kapitały Banku.

Raport bieżący nr 26/2020

Przejdź do raportów bieżących