Szczegóły aktualności

15.04.2021

Poniższa informacja jest przeznaczona dla Klientów naszego Banku posiadających kredyty hipoteczne w walutach obcych, których stopa bazowa oparta jest na wskaźniku referencyjnym LIBOR.

Dla wspomnianych wyżej kredytów, od 1 stycznia 2022 r. wskaźnik referencyjny LIBOR nie będzie już opracowywany i publikowany dla większości walut i terminów (szczegóły prezentujemy w załączonym pliku).

Pobierz plik