Szczegóły aktualności

01.04.2022

Pekao Bank Hipoteczny S.A. (dalej „Bank”) informuje, że w dniu 01.04.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało Pana Wojciecha Werochowskiego na Członka Rady Nadzorczej Banku oraz Pana Pawła Mielcarza na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Banku. Powołania są skuteczne z dniem 01.04.2022 r.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej przedstawiono poniżej:

Wojciech Werochowski (Członek Rady Nadzorczej)

Manager z 20-letnim doświadczeniem w bankowości, od 5 lat związany z Bankiem Pekao S.A., od 2021 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A. nadzorującego Pion Bankowości Detalicznej. Wcześniej pełnił rolę dyrektora Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego w Banku Pekao S.A., gdzie zarządzał produktami kredytowymi klienta indywidualnego oraz był odpowiedzialny za poziom sprzedaży, jakość portfeli oraz za wyniki finansowe produktów i ich rozwój.

Przed dołączeniem do Banku Pekao S.A. pracował w PKO Banku Polskim, Banku Citi Handlowy oraz Banku BPH, odpowiadając za rozwój i zarządzanie produktami kredytowymi, w tym kredytami hipotecznymi, oraz funkcję CRM. W latach 2000 - 2008 był związany z General Electric Capital w Polsce, z GE Money Bankiem. Pracował na stanowiskach związanych z zarządzaniem produktami, rozwojem nowych modeli biznesowych, strategicznym zarządzaniem ceną i finansami, programami Lean Six Sigma.

 

Posiada dyplom studiów wyższych oraz dyplom studiów MBA organizowanych przez Uniwersytet Gdański, Copenhagen Business School, Universiteit Antwerpen. Ukończył szkolenia w ramach GE Management Development Institute, w tym Six Sigma Black Belt oraz Advanced Manager Course. Od marca 2021 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Direct Sp. z o.o.

Pan Wojciech Werochowski spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa Prawa bankowego.

Paweł Mielcarz (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Dr hab. Paweł Mielcarz jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcje Kierownika Katedry Finansów oraz Dyrektora programu MBA Finanse. W karierze zawodowej prowadził wykłady na kilku uczelniach europejskich, od roku 2011 na stałe związany z ESSCA School of Management. Ukończył programy Global Colloquium on Participant - Centered Learning oraz Case Study Workshop organizowane przez Harvard Business School.

Posiada doświadczenie biznesowe uzyskane poprzez zasiadanie w radach nadzorczych kilku spółek kapitałowych. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, jak również członka Rady Nadzorczej w Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Betacom S.A. Jako konsultant współpracujący z kilkoma spółkami doradczymi profesor Mielcarz brał udział w przygotowaniu kilkuset projektów doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów finansowych oraz projektowania systemów controllingu. Podczas pracy jako biegły sądowy (lata 2012 - 2018) przygotowywał również ekspertyzy w procesach postępowań sądowych, prokuratorskich, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aktualnie jest zatrudniony przez PGNIG S.A. na stanowisku Doradcy Zarządu PGNiG S.A. ds. Inwestycji Kapitałowych.

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów, referatów naukowych oraz książek.

Pan Paweł Mielcarz spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa Prawa bankowego.

Pobierz raport bieżący