Szczegóły aktualności

27.09.2021

Szanowni Państwo,

Pekao Bank Hipoteczny S.A.(„Bank”) informuje, iż w dniu 27 września 2021 roku agencja ratingowa Fitch Ratings Ireland Limited (dalej „Fitch”) poinformowała o zmianie z „Negatywnej” na „Stabilną” perspektywy ratingowej emitowanych przez Bank hipotecznych listów zastawnych, przy jednoczesnym utrzymaniu ich ratingu na poziomie „A-".

Podniesienie perspektywy ratingowej listów zastawnych Banku jest związane z wyższą oceną (zmiana z "Negatywnej" na "Stabilną") perspektywy ratingowej "długoterminowej oceny IDR" Banku i "krajowej długoterminowej oceny", które to zmiany zostały opublikowane przez Fitch w dniu 23 września 2021 roku.

Pobierz rating