Szczegóły aktualności

03.02.2021

W dniu 2 lutego 2021 roku agencja ratingowa Fitch Ratings (Fitch) poinformowała o podtrzymaniu ratingu na poziomie "A-" oraz "negatywnej" perspektywy dla listów zastawnych emitowanych przez Bank.


Negatywna perspektywa  dla listów zastawnych Banku została nadana w ratingu opublikowanym przez Fitch w dniu 20 kwietnia 2020 roku i zmieniona wówczas ze "stabilnej" w następstwie oceny wpływu pandemii Covid-19 na sytuację w Polskim sektorze Bankowym, a w szczególności na aktualne uwarunkowania rynku komercyjnych i detalicznych kredytów hipotecznych w Polsce.

Rating dla listów zastawnych

Credit Update dla listów zastawnych