Szczegóły aktualności

21.04.2020

Pekao Bank Hipoteczny S.A.(„Bank”) informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2020 roku agencja ratingowa Fitch Ratings poinformowała o zmianie ze „stabilnej” na „negatywną” perspektywy ratingowej emitowanych przez Bank hipotecznych listów zastawnych, przy jednoczesnym utrzymaniu ich ratingu na poziomie „A-".

Fitch podkreślił, iż zmiana perspektywy ratingu emitowanych przez Bank hipotecznych listów zastawnych jest konsekwencją zmiany perspektywy ratingowej Banku wynikającej z wpływu pandemii COVID-19 na aktualne warunki finansowe i biznesowe w Polsce.

Pobierz raport bieżący            Pobierz informację o ratingu

Przejdź do wszystkich raportów