Szczegóły aktualności

15.04.2020

Pekao Bank Hipoteczny S.A.(„Bank”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2020 r. agencja ratingowa Fitch Ratings poinformowała Bank o będącej konsekwencją pandemii COVID-19, zmianie perspektyw ratingowych "długoterminowej oceny IDR" Banku i "krajowej długoterminowej oceny" ze "Stabilnych" na "Negatywne" oraz o utrzymaniu wszystkich ocen ratingowych na dotychczasowym poziomie.

Oceny ratingowe Banku przedstawiają się następująco:

  • Długoterminowa ocena IDR: "BBB+"
  • Perspektywa: "Negatywna"
  • Krótkoterminowa ocena IDR: "F2"
  • Ocena wsparcia: "2"

Krajowa długoterminowa ocena: “AA_pol_"; Perspektywa: "Negatywna";
Krajowa krótkoterminowa ocena: "F1+_pol_".

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Fitch, w związku z pandemią COVID-19, warunki finansowe i biznesowe w Polsce uległy pogorszeniu. W dniu 30 marca 2020 roku, w wyniku zmiany perspektywy oceny środowiska operacyjnego banków ze "Stabilnej" na "Negatywną", Fitch zmienił perspektywę dla polskiego sektora bankowego ze "Stabilnej" na "Negatywną", podtrzymując ocenę dla tego sektora na poziomie "bbb+’.

Fitch podkreślił, iż rating Pekao Banku Hipotecznego S.A jest powiązany z ratingiem Banku Pekao S.A, który posiada 100% akcji Banku.

Link do raportu >>