Szczegóły aktualności

27.07.2022

W związku z podpisanem w dniu 14 lipca 2022 roku przez Prezydenta RP Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom informujemy, że w dniu 29 lipca 2022 roku Bank udostępni  możliwość złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego (tzw. wakacje ustawowe).  

Wniosek będzie można złożyć między innym za pośrednictwem udostępnionego przez Bank formularza elektronicznego, a także w formie papierowej (pocztą lub osobiście w siedzibie Banku).

Możliwość skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu dotyczy  kredytobiorców, którzy zaciągnęli w Banku kredyt hipoteczny w złotych polskich (PLN), a który został przeznaczony na własne potrzeby mieszkaniowe. 

Zgodnie z zapisami Ustawy zawieszenie spłaty kredytu można rozpocząć najwcześniej w dniu 1 sierpnia 2022 roku włącznie. 

Więcej o wakacjach ustawowych