Zawieszenie umowy kredytu

Ustawowe zawieszenie wykonania umowy kredytu

Udogodnienia dla klientów w związku ze skutkami pandemii Covid-19

Jeśli po 13 marca 2020 r. utraciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu, możesz złożyć wniosek o ustawowe zawieszenie wykonania umowy kredytu. Ta możliwość dotyczy umów, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 

 • klient zawarł z bankiem umowę przed 13 marca 2020 r.,
 • zakończenie okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty, czyli po 13 września 2020 r.

1

Wysyłasz mailem dyspozycję dotyczacą zawieszenia umowy wraz z informacjami wymaganymi ustawą

2

Odbierasz potwierdzenie dyspozycji i nowy harmonogram spłat kredytu

3

Korzystasz z przerwy w spłacie rat maksymalnie do 3 miesięcy

 • Sprawdź na czym polega zawieszenie wykonania umowy

   • nie płacisz rat kredytu,
   • nie naliczamy odsetek ani nie pobieramy opłat innych, niż związane z ubezpieczeniem,
   • możesz zawiesić wykonanie umowy maksymalnie do 3 miesięcy,
   • zaczynasz spłacać raty po okresie zawieszenia,
   • okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie są przedłużone o okres zawieszenia wykonania umowy,
   • zawieszenie wykonania umowy jest bezpłatne i nie wymaga podpisania aneksu do umowy,
   • możesz skorzystać z zawieszenia wykonania umowy maksymalnie dla jednej umowy.
 • Sprawdź zasady zlecenia zawieszenia wykonywania umowy

   • aby skorzystać z zawieszenia wykonywania umowy prześlij do nas wniosek o zawieszenie wykonywania umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: obslugaklienta@pekaobh.pl, podając poniższe, wymagane ustawowo informacje:
   1. Imię i nazwisko kredytobiorcy;
   2. Nazwa kredytodawcy;
   3. Numer umowy kredytowej, której zawieszenie ma dotyczyć;
   4. Wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia umowy: od 1 do 3 miesięcy;
   5. Oświadczenie kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę lub inne główne źródło dochodu wraz z informacją o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
   • dyspozycja musi być wysłana z adresu mailowego, zgłoszonego w Banku do kontaktu - w przypadku zmiany adresu mailowego skontaktuj się z Centrum Kontaktu,
   • nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów,
   • po złożeniu wniosku za pośrednictwem maila, nasz konsultant oddzwoni do Ciebie aby zweryfikować Twoją tożsamość i potwierdzić jego złożenie,
   • zawieszenie wykonywania umowy nie wymaga podpisania aneksu do umowy,
   • nie pobieramy opłat za realizację zawieszenia,
   • na adres mailowy, z którego wysłałeś dyspozycję  otrzymasz od Banku potwierdzenie realizacji zawieszenia oraz nowy harmonogram spłat,
   • zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, umowy które nie spełniają w/w warunków nie będą objęte usługą ustawowego  zawieszenia wykonania umowy.

   Przed złożeniem dyspozycji dobrze przemyśl decyzję. Warto wiedzieć, że jeśli zawiesisz wykonanie umowy:

   • usługę udostępnimy na podstawie oświadczenia o utracie pracy lub innego głównego źródła dochodu po 13 marca 2020 r.;
   • oświadczasz również, że masz świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
   • informację o zawieszeniu wykonania umowy kredytu przekazujemy do Biura Informacji Kredytowej.


   Masz możliwość odstąpienia od  zawieszenia wykonywania umowy  kredytu w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia realizacji zawieszenia:

   • nie musisz podawać przyczyny odstąpienia, ani nie poniesiesz dodatkowych kosztów z tego tytułu,
   • oświadczenie możesz złożyć w formie elektronicznej bądź pisemnej na adres korespondencyjny Banku,
   • odpowiedni wzór oświadczenia o odstąpieniu od zawieszenie wykonywania umowy otrzymasz w mailu potwierdzającym złożenie zlecenia,
   • dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu jest dzień wpływu wiadomości e-mail  lub wpływu pisma do banku,
   • skutkiem odstąpienia od zawieszenia wykonywania umowy jest przywrócenie terminów płatności rat kredytu zgodnie z harmonogramem obowiązującym przed zleceniem zawieszenia wykonywania umowy,
   • w związku z odstąpieniem od zawieszenia wykonywania umowy jesteś zobowiązany do spłaty raty, która została zawieszona przed dniem rezygnacji, w terminie 30 dni od dnia przesłania oświadczenia o rezygnacji.

    

Złóż dyspozycję zawieszenia wykonania umowy

Prześlij pocztą elektroniczną dyspozycję zawieszenia płatności rat kredytowych, o tytule e-maila: ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY, podając: 
 1. Imię i nazwisko kredytobiorcy;
 2. Nazwa kredytodawcy;
 3. Numer umowy kredytowej, której zawieszenie ma dotyczyć;
 4. Wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia umowy: od 1 do 3 miesięcy;
 5. Oświadczenie kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę lub inne główne źródło dochodu wraz z informacją o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Złóż dyspozycję

Wyślij!

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję