Zawieszenie spłat kredytu

Zawieszenie spłaty kredytu

Wariant bankowy

Możliwość zawieszenia spłat rat na okres 3 miesięcy, jest skierowana do Klientów dotkniętych trudnościami w spłacie kredytów w wyniku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski.

1

Wyślij mailem dyspozycję dotyczacą zawieszenia płatności rat

2

Potwierdź nowe warunki kredytowania przesłane przez Bank

3

Korzystaj z przerwy w spłacie rat przez 3 miesiące

  • Sprawdź kiedy możesz skorzystać z oferty

    •  

      • jeśli posiadasz kredyt hipoteczny przeznaczony na: zakup mieszkania, budowę lub zakup domu, remont, prace wykończeniowe, modernizację nieruchomości podwyższającą jej standard oraz spłatę kredytu na cele mieszkaniowe zaciągniętego w innej instytucji finansowej, a swoją umowę kredytową podpisałeś przed 13 marca 2020 roku – możesz skorzystać z 3-miesięcznego zawieszenia płatności rat kredytu,
      • jeśli obsługujesz swoje zobowiązanie kredytowe terminowo i na dzień wysłania przez Bank propozycji realizacji dyspozycji zawieszenia płatności rat nie posiadasz zaległości w spłacie.
  • Sprawdź zasady zawieszenia płatności rat

    •  

      • aby skorzystać z oferty złóż do nas dyspozycję zawieszenia płatności 3 kolejnych rat za pośrednictem poczty elektronicznej, na adres: obslugaklienta@pekaobh.pl,
      • dyspozycja musi być wysłana z adresu mailowego, zgłoszonego w Banku do kontaktu - w przypadku zmiany adresu mailowego skontaktuj się z Centrum kontaktu,
      • nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów wraz z dyspozycją - sprawdź jak złożyć dyspozycję,
      • po złożeniu dyspozycji za pośrednictwem maila, nasz konsultant oddzwoni do Ciebie aby zweryfikować Twoją tożsamość i potwierdzić jej złożenie,
      • na adres mailowy, z którego wysłałeś dyspozycję  otrzymasz od Banku warunki zawieszenia płatności rat kredytu - jeśli zaakceptujesz warunki Bank uruchomi dyspozycję,
      • akceptację warunków zawieszenia musisz złożyć najpóźniej na 3 dni robocze przed datą płatności najbliższej raty Twojego kredytu, w przeciwnym razie zawieszenie płatności rat będzie obowiązywało od kolejnej raty,
      • akceptując nowe warunki kredytowania robisz to w imieniu wszystkich pozostałych kredytobiorców,
      • przez okres 3-miesięcy nie płacisz „całej” raty kredytu (kapitałowo-odsetkowej),
      • po upływie zawieszenia płatności rat, okres trwania Twojego kredytu zostanie wydłużony o 3 miesiące i otrzymasz nowy harmonogram spłat,
      • weź pod uwagę, że nowa rata Twojego kredytu może wzrosnąć – sprawdź dlaczego?
      • UWAGA: W przypadku, gdy umowny termin zmiany stopy procentowej przypada w terminie zapadalności 1 lub 2 zawieszonej raty, zmiana oprocentowania (przeszacowanie) nastąpi w terminie zapadalności 3 zawieszonej raty. W takim przypadku do każdej zawieszonej raty zastosowanie będzie miała stopa procentowa obowiązująca na dzień realizacji dyspozycji.

       

       

      Masz możliwość odstąpienia od dyspozycji zawieszenia płatności rat kredytu w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia przez Bank o realizacji dyspozycji:

      • nie musisz podawać przyczyny odstąpienia, ani nie poniesiesz dodatkowych kosztów z tego tytułu
      • oświadczenie możesz złożyć w formie elektronicznej bądź pisemnej na adres korespondencyjny Banku
      • odpowiedni wzór oświadczenia o odstąpieniu od dyspozcji zawieszenia spłaty otrzymasz w mailu potwierdzającym złożenie dyspozycji
      • dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu jest dzień wpływu wiadomości e-mail  lub wpłwu pisma do banku
      • skutkiem odstąpienia od dyspozycji zawieszenia płatności rat kredytu jest przywrócenie terminów płatności rat kredytu zgodnie z harmonogramem obowiązującym przed złożeniem dyspozycji zawieszenia płatności rat kredytu
      • w związku z odstąpieniem od dyspozycji zawieszenia rat jesteś zobowiązany do spłaty raty, która została zawieszona przed dniem rezygnacji, w terminie 30 dni od dnia przesłania oświadczenia o rezygnacji.

Złóż dyspozycję zawieszenia spłat rat

 

 

Prześlij pocztą elektroniczną dyspozycję zawieszenia płatności rat kredytowych, o tytule e-maila: ZAWIESZENIE PŁATNOŚCI RAT, podając numer Umowy kredytowej, imię i nazwisko kredytobiorcy oraz numer telefonu.

Złóż dyspozycję

Wyślij!

Najczęściej zadawane pytania

  • Czym jest dyspozycja?

    • Dyspozycja zawieszenia spłaty rat jest rozumiana jako złożony w formie e-maila wniosek o 3-miesięczną przerwę w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych kredytu hipotecznego, z której mogą skorzystać Klienci dotknięci trudnościami w terminowym regulowaniu zobowiązań spowodowanym sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski. Z oferty zawieszenia spłat rat mogą skorzystać Klienci, którzy podpisali umowę kredytową przed 13 marca 2020 roku.

  • Co to jest rata kapitałowo-odsetkowa?

    • Pierwsza część raty „kapitałowa” to po prostu suma pożyczona przez Ciebie od banku. Od niej odliczana jest druga część: „odsetkowa”, która stanowi zysk banku za udzielenie Ci kredytu.
  • Czy po okresie przerwy wzrośnie moja rata kredytu?

    • Po okresie przerwy, do kapitału pozostającego do spłaty kredytu doliczone zostają odsetki z 3 rat, które były zawieszone w spłacie i bank ponownie przygotowuje harmonogram. Od nowej kwoty kredytu zostają naliczone odsetki i jednocześnie wydłużony zostaje okres kredytowania o 3 miesiące, na które została przyznana przerwa. Rata kredytu wzrośnie więc nieznacznie, ponieważ koszt odsetek zostanie rozłożony na wiele kolejnych rat pozostających do spłaty.