Tomasz Mikoda


TOMASZ MIKODA

Prezes Zarządu Banku
 

Pan Tomasz Mikoda jest menadżerem z 20 letnim doświadczeniem w obszarze bankowości detalicznej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki produktów hipotecznych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zarówno obszarami wsparcia, jak i sprzedaży. 
 

Przed objęciem funkcji Prezesa Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A związany był z Grupą Raiffeisen Bank S.A., w której pełnił funkcję Prezesa Zarządu/CEO w Raiffeisen Solutions Sp. z o.o.
 

W latach 2013 - 2014 Pan Tomasz zajmował stanowisko Dyrektora Obszaru Rozwoju Biznesu i Administracji w Expander Sp. z o.o.  oraz eksperta w Sollers Consulting Sp. z o.o

Do 2013 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Sieci Sprzedaży oraz Dyrektora Obszaru Bankowości Hipotecznej w Kredyt Bank S.A., gdzie odpowiadał za rozwój produktów hipotecznych i ubezpieczeniowych. 

Wcześniej związany był z Bankiem Millennium S.A., gdzie jako Dyrektor Obszaru Bankowości Hipotecznej był odpowiedzialny za bankowość hipoteczną. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Sieci.

Pan Tomasz Mikoda jest Absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku Marketingu i Zarządzania Biznesem, w specjalizacji Zarządzanie Firmą. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Finansami na kierunku Rynków Kapitałowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Ukończył także kurs dla członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. 

Pan Tomasz Mikoda spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo Bankowe.

 
Powrót do listy