Tomasz Kubiak

Tomasz Kubiak

Przewodniczący RN
 

Od 16 lat związany zawodowo z Bankiem Pekao S.A. gdzie rozpoczął karierę w kontrolingu w pionie finansowym. Przez ostatnie lata zajmował stanowisko Dyrektora zarządzającego Departamentem Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami, odpowiedzialnego za zarządzanie bilansem, płynnością i kapitałem Banku.

  • Członek Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. w latach 2011-2015 oraz od sierpnia 2017 r.
  • Od 2017 r. Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Finansowy.
  • Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Posiada certyfikaty CFA, PRM (Profesional Risk Manager), został uhonorowany Award of Merit przez międzynarodową organizację PRIMA, zrzeszającą osoby zarządzające ryzykiem.

Pan Tomasz Kubiak spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo Bankowe. 

Powrót do listy