Paweł Opolski

Paweł Opolski
Członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Opolski jest ekspertem w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym i kapitałem oraz posiada w tym zakresie ponad 15-letnie doświadczenie.

  • Od 2000 roku był zatrudniony w Banku Pekao S.A. Od maja 2000 roku do sierpnia 2010 roku w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Finansowym w Banku Pekao S.A. pracował na różnych stanowiskach – jako Kierownik Zespołu Zarządzania Ryzykiem Bankowym, a następie jako Dyrektor Biura Rozwoju i Integracji Ryzyka Finansowego oraz Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym, odpowiedzialny między innymi za zarządzanie ryzykiem rynkowym, stopy procentowej w księdze bankowej, płynności oraz proces ICAAP w Banku i Grupie Pekao.

  • W latach 2010 - 2014 był zatrudniony w Banku Ochrony Środowiska na stanowisku Dyrektora Departamentu, odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem finansowym (ryzyko rynkowe, ryzyko płynności oraz ryzyko kontrahenta).

  • Od sierpnia 2017 roku pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami w Banku Pekao S.A. - odpowiedzialny za zarządzanie aktywami i pasywami oraz alokację kapitału w Banku i Grupie Kapitałowej.

  • Od kwietnia 2018 roku do sierpnia 2018 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A.


Pan Paweł Opolski jest także doświadczonym trenerem w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym oraz wyceny instrumentów pochodnych - od września 2014 roku jest właścicielem firmy Opolski-Szkolenia i Doradztwo.

Pan Paweł Opolski jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Pan Paweł Opolski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 986).
Pan Paweł Opolski spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa Prawa bankowego z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187).

 


 
Powrót do listy

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Zbierane w witrynie pekaobh.pl pliki cookies nie są związane z identyfikacją konkretnych osób czy, klientów odwiedzających nasz serwis. Mogą jednak gromadzić adresy IP urządzenia, z którego dana osoba czy Klient korzystają, ale są to informacje anonimowe. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Polityka prywatności Akceptuję