Magdalena Slobodzian Nowacka

Magdalena Słobodzian-Nowacka

Członek Rady Nadzorczej

Pani Magdalena Słobodzian – Nowacka jako Manager Contact Center posiada blisko 16 letnie doświadczenie w zarządzaniu Call Center zarówno sprzedażowym jak i obsługowym.

  • Swoją karierę rozpoczęła w BRE Bank S.A. Biuro Obsługi Telefonicznej pełniąc funkcje Naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju, a następnie Naczelnika Wydziału Wsparcia Sprzedaży.
  • W latach 2009 – 2010 była zatrudniona na stanowisku Managera Sprzedaży w Aviva Commercial Union. W kolejnych latach zdobywała dalsze doświadczenie pracując w spółkach Arvato Poland oraz Mellon Poland sp. z o.o.
  • Od 2013 roku jest związana z Pekao Direct sp. z o.o. (poprzednio Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o.) gdzie pełniła stanowiska Dyrektora Działu Sprzedaży oraz Dyrektora Departamentu Dystrybucji.
  • W styczniu 2020 r. została powołana w skład Zarządu Pekao Direct sp. z o.o.

Pani Magdalena Słobodzian-Nowacka jest Absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego gdzie w 2003 roku ukończyła studia na kierunku Informatyka i Ekonometria. Ukończyła także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Business Inteligence – wspomaganie decyzji biznesowej.

Uczestniczyła także w Programach MBA in Professional Communication oraz “Master of science in Professional Communication” organizowanych przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi we Współpracy z Clark University.


Pai Magdalena Słobodzian-Nowacka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 986). 

Pani Magdalena Słobodzian-Nowacka spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa Prawa bankowego z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187).


Powrót do listy