Program emisji 2005

Program Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 000 złotych:


Pobierz prospekt emisyjny 2005

 

Program emisji 2005 Seria LZI01

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa Procentowa Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od 1 listu zastawnego
1 02.06.05 24.11.05 02.12.05 5,37% 0,30% 5,67% 28,43
2 02.12.05 25.05.06 02.06.06 4,69% 0,30% 4,99% 24,88
3 02.06.06 24.11.06 02.12.06 4,22% 0,30% 4,52% 22,66
4 02.12.06 25.05.07 02.06.07 4,33% 0,30% 4,63% 23,09
5 02.06.07 23.11.07 02.12.07 4,62% 0,30% 4,92% 24,67
6 02.12.07 23.05.08 02.06.08 5,81% 0,30% 6,11% 30,63
7 02.06.08 24.11.08 02.12.08 6,61% 0,30% 6,91% 34,64
8 02.12.08 25.05.09 02.06.09 6,64% 0,30% 6,94% 34,6
9 02.06.09 24.11.09 02.12.09 4,71% 0,30% 5,01% 25,12
10 02.12.09 25.05.10 02.06.10 4,30% 0,30% 4,60% 22,94
11 02.06.10 24.11.10 02.12.10 4,01% 0,30% 4,31% 21,61
12 02.12.10 25.05.11 02.06.11 4,08% 0,30% 4,38% 21,84
13 02.06.11 24.11.11 02.12.11 4,61% 0,30% 4,91% 24,62
14 02.12.11 25.05.12 02.06.12 4,97% 0,3 5,27% 26,42

Hipoteczne listy zastawne na okaziciela serii LZI01 emitowane w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3.000.000.000 złotych. Listy zastawne zostały wykupione w terminie.

Prospekt Serii LZI01

Pobierz plik

Program emisji 2005 Seria LZI02

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa Procentowa Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od 1 listu zastawnego
1 21.11.05 12.05.06 21.05.06 4,67% 0,25% 4,92% 24,40
2 21.05.06 13.11.06 21.11.06 4,22% 0,25% 4,47% 22,53
3 21.11.06 11.05.05 21.06.07 4,33% 0,25% 4,58% 22,71
4 21.05.07 13.11.07 21.11.07 4,58% 0,25% 4,83% 24,35
5 21.11.07 13.05.08 21.05.08 5,55% 0,25% 5,80% 28,92
6 21.05.08 13.11.08 21.11.08 6,56% 0,25% 6,81% 34,33
7 21.11.08 13.05.09 21.05.09 6,80% 0,25% 7,05% 34,96
8 21.05.09 13.11.09 21.11.09 4,67% 0,25% 4,92% 34,80
9 21.11.09 13.05.10 21.05.10 4,30% 0,25% 4,55% 22,56
10 21.05.10 12.11.10 21.11.10 4,00% 0,25% 4,25% 21,42


Hipoteczne listy zastawne na okaziciela serii LZI01 emitowane w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3.000.000.000 złotych. Listy zastawne zostały wykupione w terminie.

Prospekt Serii LZI02

Pobierz plik

Program emisji 2005 Seria LZI03

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa Procentowa Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od 1 listu zastawnego
1 28.03.06 20.09.06 28.09.06 4,12% 0,25% 4,37% 22,03
2 28.09.06 20.03.07 28.03.07 4,41% 0,25% 4,66% 23,11
3 28.03.07 20.09.07 28.09.07 4.41% 0.25% 4.66% 23.49
4 28.09.07 19.03.08 28.03.08 5.23% 0.25% 5.48% 27.32
5 28.03.08 19.09.08 28.09.08 6.38% 0.25% 6.63% 33.42
6 28.09.08 20.03.09 28.03.09 6.62% 0.25% 6.87% 34.07
7 28.03.09 18.09.09 28.09.09 4.28% 0.25% 4.53% 22.84
8 28.09.09 19.03.10 28.03.10 4.33% 0.25% 4.58% 22.71
9 28.03.10 20.09.10 28.09.10 4.47% 0.25% 4.22% 22.53
10 28.09.10 18.03.11 28.03.11 4,04% 0.25% 4,29% 21,27


Hipoteczne listy zastawne na okaziciela serii LZI03 emitowane w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3.000.000.000 złotych. Listy zastawne zostały wykupione w terminie.

Prospekt serii LZI03

Pobierz plik

Program emisji 2005 Seria LZI04

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa Procentowa Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od 1 listu zastawnego
1 12.03.07 04.07.07 12.07.07 4,34% 0,25% 4,59% 15,34
2 12.07.07 04.01.08 12.01.08 4,95% 0,25% 5,20% 26,21
3 12.01.08 04.07.08 12.07.08 5,99% 0,25% 6,24% 31,11
4 12.07.08 02.01.09 12.01.09 6,78% 0,25% 7,03% 35,44
5 12.01.09 03.07.09 12.07.09 5,86% 0,25% 6,11% 30,3
6 12.07.09 04.01.10 12.01.10 4,52% 0,25% 4,77% 24,05
7 12.01.10 02.07.10 12.07.10 4,39% 0,25% 4,64% 23,01
8 12.07.10 04.01.11 12.01.11 4,00% 0,25% 4,25% 21,42
9 12.01.11 04.07.11 12.07.11 4,21% 0,25% 4,46% 22,12
10 12.07.11 04.01.12 12.01.12 4,75% 0,25% 5,00% 25,21

Hipoteczne listy zastawne na okaziciela serii LZI04 emitowane w ramach  programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3.000.000.000 złotych. Listy zastawne zostały wykupione w terminie.

Prospekt serii LZI04

Pobierz plik