Program emisji 2005

Program Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3.000.000.000 złotych.
 

Niniejsza wersja elektroniczna prospektu emisyjnego programu listów zastawnych BPH Banku Hipotecznego S.A. jest publikowana jedynie w celach informacyjnych. Prospekt w formie drukowanej zostanie udostępniony do wiadomości publicznej nie później niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem subskrypcji pierwszej z oferowanych serii Listów Zastawnych w siedzibie Emitenta - przy ul. Domaniewskiej 39a w Warszawie, siedzibie oferującego - CA IB Securities S.A. przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie, w Centrum Informacyjnym KPWiG przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie oraz siedzibie MTS-CeTO S.A przy ul. Leszno 14 w Warszawie. Organem nadzoru, który udzielił zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu papierów wartościowych objętych prospektem jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1.  W subskrypcji można uczestniczyć tylko w Rzeczpospolitej Polskiej. Na terytoriach innych państw Prospekt może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny.
Pobierz prospekt emisyjny 2005

 

Program emisji 2005 Seria LZI01

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa Procentowa Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od 1 listu zastawnego
1 02.06.05 24.11.05 02.12.05 5,37% 0,30% 5,67% 28,43
2 02.12.05 25.05.06 02.06.06 4,69% 0,30% 4,99% 24,88
3 02.06.06 24.11.06 02.12.06 4,22% 0,30% 4,52% 22,66
4 02.12.06 25.05.07 02.06.07 4,33% 0,30% 4,63% 23,09
5 02.06.07 23.11.07 02.12.07 4,62% 0,30% 4,92% 24,67
6 02.12.07 23.05.08 02.06.08 5,81% 0,30% 6,11% 30,63
7 02.06.08 24.11.08 02.12.08 6,61% 0,30% 6,91% 34,64
8 02.12.08 25.05.09 02.06.09 6,64% 0,30% 6,94% 34,6
9 02.06.09 24.11.09 02.12.09 4,71% 0,30% 5,01% 25,12
10 02.12.09 25.05.10 02.06.10 4,30% 0,30% 4,60% 22,94
11 02.06.10 24.11.10 02.12.10 4,01% 0,30% 4,31% 21,61
12 02.12.10 25.05.11 02.06.11 4,08% 0,30% 4,38% 21,84
13 02.06.11 24.11.11 02.12.11 4,61% 0,30% 4,91% 24,62
14 02.12.11 25.05.12 02.06.12 4,97% 0,3 5,27% 26,42

Hipoteczne listy zastawne na okaziciela serii LZI01 emitowane w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3.000.000.000 złotych. Listy zastawne zostały wykupione w terminie.

Prospekt Serii LZI01

Pobierz plik

Program emisji 2005 Seria LZI02

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa Procentowa Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od 1 listu zastawnego
1 21.11.05 12.05.06 21.05.06 4,67% 0,25% 4,92% 24,40
2 21.05.06 13.11.06 21.11.06 4,22% 0,25% 4,47% 22,53
3 21.11.06 11.05.05 21.06.07 4,33% 0,25% 4,58% 22,71
4 21.05.07 13.11.07 21.11.07 4,58% 0,25% 4,83% 24,35
5 21.11.07 13.05.08 21.05.08 5,55% 0,25% 5,80% 28,92
6 21.05.08 13.11.08 21.11.08 6,56% 0,25% 6,81% 34,33
7 21.11.08 13.05.09 21.05.09 6,80% 0,25% 7,05% 34,96
8 21.05.09 13.11.09 21.11.09 4,67% 0,25% 4,92% 34,80
9 21.11.09 13.05.10 21.05.10 4,30% 0,25% 4,55% 22,56
10 21.05.10 12.11.10 21.11.10 4,00% 0,25% 4,25% 21,42


Hipoteczne listy zastawne na okaziciela serii LZI01 emitowane w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3.000.000.000 złotych. Listy zastawne zostały wykupione w terminie.

Prospekt Serii LZI02

Pobierz plik

Program emisji 2005 Seria LZI03

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa Procentowa Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od 1 listu zastawnego
1 28.03.06 20.09.06 28.09.06 4,12% 0,25% 4,37% 22,03
2 28.09.06 20.03.07 28.03.07 4,41% 0,25% 4,66% 23,11
3 28.03.07 20.09.07 28.09.07 4.41% 0.25% 4.66% 23.49
4 28.09.07 19.03.08 28.03.08 5.23% 0.25% 5.48% 27.32
5 28.03.08 19.09.08 28.09.08 6.38% 0.25% 6.63% 33.42
6 28.09.08 20.03.09 28.03.09 6.62% 0.25% 6.87% 34.07
7 28.03.09 18.09.09 28.09.09 4.28% 0.25% 4.53% 22.84
8 28.09.09 19.03.10 28.03.10 4.33% 0.25% 4.58% 22.71
9 28.03.10 20.09.10 28.09.10 4.47% 0.25% 4.22% 22.53
10 28.09.10 18.03.11 28.03.11 4,04% 0.25% 4,29% 21,27


Hipoteczne listy zastawne na okaziciela serii LZI03 emitowane w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3.000.000.000 złotych. Listy zastawne zostały wykupione w terminie.

Prospekt serii LZI03

Pobierz plik

Program emisji 2005 Seria LZI04

Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Dzień ustalenia praw Dzień płatności odsetek Zmienna Stopa Procentowa Marża Stopa Oprocentowania Wysokość odsetek od 1 listu zastawnego
1 12.03.07 04.07.07 12.07.07 4,34% 0,25% 4,59% 15,34
2 12.07.07 04.01.08 12.01.08 4,95% 0,25% 5,20% 26,21
3 12.01.08 04.07.08 12.07.08 5,99% 0,25% 6,24% 31,11
4 12.07.08 02.01.09 12.01.09 6,78% 0,25% 7,03% 35,44
5 12.01.09 03.07.09 12.07.09 5,86% 0,25% 6,11% 30,3
6 12.07.09 04.01.10 12.01.10 4,52% 0,25% 4,77% 24,05
7 12.01.10 02.07.10 12.07.10 4,39% 0,25% 4,64% 23,01
8 12.07.10 04.01.11 12.01.11 4,00% 0,25% 4,25% 21,42
9 12.01.11 04.07.11 12.07.11 4,21% 0,25% 4,46% 22,12
10 12.07.11 04.01.12 12.01.12 4,75% 0,25% 5,00% 25,21

Hipoteczne listy zastawne na okaziciela serii LZI04 emitowane w ramach  programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3.000.000.000 złotych. Listy zastawne zostały wykupione w terminie.

Prospekt serii LZI04

Pobierz plik