listy zastawne 2005

Program emisji 2005

Ważne informacje

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „Akceptuję” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem i wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia.


Niniejsza wersja elektroniczna prospektu emisyjnego programu listów zastawnych BPH Banku Hipotecznego S.A. jest publikowana jedynie w celach informacyjnych. Prospekt w formie drukowanej zostanie udostępniony do wiadomości publicznej nie później niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem subskrypcji pierwszej z oferowanych serii Listów Zastawnych w siedzibie Emitenta - przy ul. Domaniewskiej 39a w Warszawie, siedzibie oferującego - CA IB Securities S.A. przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie, w Centrum Informacyjnym KPWiG przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie oraz siedzibie MTS-CeTO S.A przy ul. Leszno 14 w Warszawie. Organem nadzoru, który udzielił zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu papierów wartościowych objętych prospektem jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1.  W subskrypcji można uczestniczyć tylko w Rzeczpospolitej Polskiej. Na terytoriach innych państw Prospekt może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny.