Program emisji 2018

NPLZ-01

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii NPLZ-01
Nr
okresu
Pierwszy
dzień 
okresu
odsetkow.
Dzień
ustalenia 
praw
Dzień
płatności
odsetek
Zmienna
Stopa
Proc.
Marża
 
Stopa
Oproc.
Wys.
odsetek 
od 1 
listu
zast.
1 30.08.18 30.11.18 10.12.18 1,71% 0,45% 2,16% 60,36
2 10.12.18 01.03.19 10.03.19 1,72% 0,45% 2,17% 52,04
3 10.03.19 31.05.19 10.06.19 1,72% 0,45% 2,17% 51,69
4 10.06.19 02.09.19 10.09.19 1,72% 0,45% 2,17% 50,18
5 10.09.19 02.12.19 10.12.19 1,72% 0,45% 2,17% 48,15
6 10.12.19 02.03.20 10.03.20 1.71% 0.45% 2,16% 46,45
7 10.03.20 02.06.20 10.06.20 1,70% 0,45% 2,15% 45,25
8 10.06.20 02.09.20 10.09.20 0,27% 0,45% 0,72% 14,65
9 10.09.20 02.12.20 10.12.20 0,23% 0,45% 0,68% 13,22
10 10.12.20 02.03.21 10.03.21 0,22% 0,45% 0,67% 12,43
11 10.03.21 01.06.21 10.06.21 0,21% 0,45% 0,66% 12,06
12 10.06.21 02.09.21 10.09.21 0,21% 0,45% 0,66% 11,60
13 10.09.21 02.12.21 10.12.21 0,24% 0,45% 0,69% 11,53
14 10.12.21 02.03.22 10.03.22 2,26% 0,45% 2,71% 42,93
15 10.03.22 02.06.22 10.06.22 3,81% 0,45% 4,26% 66,04

 

Tabela odsetkowa dla I okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla II okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla III okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla V okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla VIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla IX okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla X okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XI okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XIII okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XIV okresu odsetkowego

Pobierz plik

Tabela odsetkowa dla XV okresu odsetkowego

Pobierz plik