Listy zastawne

Raporty zabezpieczeń

 

 Raporty zabezpieczenie listów zastawnych

 

Zgodnie z wymogiem Art.129 ust.7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, publikujemy informacje dotyczące stanu Zabezpieczenia Listów Zastawnych w okresach półrocznych.

 

Raport przedstawia dane o wierzytelnościach i innych aktywach stanowiących zabezpieczenie emisji (Rejestr Zabezpieczenia Listów Zastawnych) prezentowane w wartościach nominalnych według stanu na dzień sporządzenia Raportu. Prezentowane w wartościach nominalnych według stanu na dzień sporządzenia Raportu.

 


Pekao Bank Hipoteczny SA dołączył do grona emitentów covered bonds, posiadających certyfikat jakości "The Covered Bond Label".

 

 

 

Certyfikat The Covered Bond Label ma na celu podkreślanie transparentności zabezpieczenia listów zastawnych oraz zwiększanie świadomości inwestorów o bezpieczeństwie i wysokiej jakości listów zastawnych.

 

 


 

Raporty

< TR>

Raporty zabezpieczenia
publicznych
listów zastawnych

Cover Pool Report - public sector

                          31.06.2019 HTT   Download
                          31.03.2019 HTT   Download
31.12.2018   Pobierz                            31.12.2018 HTT   Download
30.09.2018   Pobierz 30.09.2018 HTT   Download
30.07.2018   Pobierz30.07.2018 HTT   Download

Raporty zabezpieczenia 
hipotecznych 
listów zastawnych

Cover Pool Report - mortgage

                      31.06.2019 HTT   Download
                      31.03.2019 HTT   Download
31.12.2018   Pobierz                            31.12.2018 HTT   Download
30.09.2018   Pobierz 30.09.2018 HTT   Download
30.06.2018   Pobierz 30.06.2018 HTT   Download
31.03.2018   Pobierz 30.06.2018 Download
31.12.2017   Pobierz 31.03.2018 Download
30.09.2017   Pobierz 31.12.2017 Download
30.06.2017   Pobierz 30.09.2017 Download
31.12.2016   Pobierz 30.06.2017 Download
30.06.2016   Pobierz 31.12.2016 Download
31.12.2015   Pobierz 30.06.2016 Download
30.06.2015   Pobierz 31.12.2015 Download


Powrót do strony głównej
 
Kontakt
Zadzwoń: + 48 22 852 19 37 (koszt wg taryfy operatora)