Aktualności

The Covered Bond Label

The Covered Bond Label
2018-08-30

Pekao Bank Hipoteczny SA dołączył do grona emitentów covered bonds, posiadających certyfikat jakości The Covered Bond Label. Certyfikat The Covered Bond Label ma na celu podkreślanie transparentności zabezpieczenia listów zastawnych oraz zwiększanie świadomości inwestorów o bezpieczeństwie i wysokiej jakości listów zastawnych.

 

Więcej informacji:

 

https://www.coveredbondlabel.com/pressreviews/

 

https://hypo.org/ecbc/press-release/covered-bond-label-welcomes-pekao-bank-hipoteczny-s/

 

 
Kontakt
0 22 852 19 37 - Infolinia