Aktualności

Zmiany w składzie Zarządu Banku

Zmiany w składzie Zarządu Banku
2018-06-15

Pekao Bank Hipoteczny S.A. informuje, że w dniu 13 czerwca 2018 roku w związku z zakończeniem 3-letniej kadencji obecnego Zarządu Banku w osobach – Pan Tomasz Mikoda (Wiceprezes Zarządu), Pan Paweł Opolski (Członek Zarządu), Pani Agata Kwaśniak (Członek Zarządu) oraz Pan Krzysztof Puchalski (Członek Zarządu) zostali odwołani przez Radę Nadzorczą Banku z pełnionych funkcji.

 

Równocześnie Bank informuje, że w dniu 13 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Banku powołała w skład Zarządu Banku na kolejną wspólną 3-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 13 czerwca 2018 r. Pana Tomasza Mikodę (jako Wiceprezesa Zarządu kierującego pracami Zarządu), Pana Pawła Opolskiego (jako Członka Zarządu), Pana Rafała Litwińczuka (jako Członka Zarządu) oraz Pana Marcina Gadomskiego (jako Członka Zarządu). Powołanie Pana Tomasza Mikody oraz Pana Pawła Opolskiego nastąpiło z dniem 13 czerwca 2018 r., Pana Rafała Litwińczuka z dniem 1 lipca 2018 r., a Pana Marcina Gadomskiego z dniem 15 sierpnia 2018 r.

 

Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego Pan Tomasz Mikoda obejmie funkcję Prezesa Zarządu, a Pan Marcin Gadomski obejmie funkcję Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

 

Rada Nadzorcza w dniu 13 czerwca 2018 r. delegowała Członka Rady Nadzorczej - Pana Piotra Stolarczyka do wykonywania czynności członka Zarządu Banku w okresie od 13 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. W tym czasie Pan Piotr Stolarczyk nie będzie wykonywał funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku.

 
Kontakt
0 22 852 19 37 - Infolinia