Aktualności

Pekao Bank Hipoteczny S.A. informuje, że stopy procentowe oraz kursy walut w Banku ustalane są zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu...

Pekao Bank Hipoteczny S.A. informuje, że stopy procentowe oraz kursy walut w Banku ustalane są zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu...
2015-11-17

 Pekao Bank Hipoteczny S.A. informuje, że stopy procentowe oraz kursy walut w Banku ustalane są zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu w oparciu o stawki publikowane w serwisie Bloomberg, Reuters lub innym serwisie informacyjnym.


 

 
Kontakt
0 22 852 19 37 - Infolinia