Kursy walut

Kursy walut na dzień 19.04.2019 r.

 

                                                    

Kurs kupna         3,6712          4,1844          3,7221   
Kurs sprzedaży          3,8811          4,4235    3,9348
Spread        0,2099          0,2391    0,2127


 

Zasady ustalania kursów walut w Pekao Banku Hipotecznym S.A.:

 

Kurs kupna i kurs sprzedaży walut obcych ustalany jest w każdym bankowym dniu roboczym, około godz. 9:00, w oparciu o bieżące (na moment ustalania tabeli kursów) kwotowania rynkowych kursów walut na rynku międzybankowym publikowane w serwisie Reuters, przy czym:

 

  • kurs kupna waluty obcej (wykorzystywany do wypłat kredytu) ustalany jest jako średnia kursu kupna i sprzedaży waluty, pomniejszona o przyjętą w Banku marżę wynoszącą  2,2 % tego kursu,
  • kurs sprzedaży waluty obcej (wykorzystywany do spłat kredytu) ustalany jest jako średnia kursu kupna i sprzedaży waluty, powiększona o przyjętą w Banku marżę wynoszącą 3,39 % tego kursu,
  • spread jest różnicą pomiędzy kursem sprzedaży i kursem kupna waluty obcej, o których mowa powyżej.

Dowiedz się więcej

 


Powrót do strony głównej

Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10A, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000027441, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP): 527-10-28-697, o kapitale zakładowym w wysokości: 223.000.000 zł, przy czym wysokość kapitału wpłaconego wynosi: 223.000.000

 

 

 
Kontakt
Zadzwoń: + 48 22 852 19 37 (koszt wg taryfy operatora)