Opłaty i prowizje

Tabele opłat i prowizji dla kredytów hipotecznych

Tabela opłat i prowizji dla kredytów mieszkaniowych
(obowiązuje dla umów zawieranych od 01.11.2018)
 Pobierz 
Tabela opłat i prowizji dla kredytów na nieruchomości komercyjne (obowiązuje od 01.06.2013)  Pobierz 


Informacja o numerze konta dotyczącego
płatności za ekspertyzy

Prosimy o dokonywanie opłat za sporządzenie ekspertyzy bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości na rachunek bankowy o numerze:

44 1890 0002 9001 0000 0013 0003


Powrót na stronę główną

 

Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10A, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000027441, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP): 527-10-28-697, o kapitale zakładowym w wysokości: 223.000.000 zł, przy czym wysokość kapitału wpłaconego wynosi: 223.000.000

 
Kontakt
Zadzwoń: + 48 22 852 19 37 (koszt wg taryfy operatora)