Opłaty i prowizje

Niezbędne informacje o opłatach oraz prowizjach stosowanych w Pekao Banku Hipotecznym znajdują się Tabeli Prowizji i Opłat Bankowych. Aktualne dokumenty zamieszczamy poniżej.

Tabela Opłat i Prowizji - dla Kredytów Mieszkaniowych  - obowiązuje dla umów zawieranych od 01.11.2018 r.

Tabela Opłat i Prowizji - dla Kredytów na Nieruchomości Komercyjne - obowiązuje dla umów zawieranych od 01.06.2013 r.


Prosimy o dokonywanie opłat za sporządzenie ekspertyzy bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości na rachunek bankowy o numerze:

44 1890 0002 9001 0000 0013 0003


 
Kontakt
0 22 852 19 37 - Infolinia