Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytów


TRZY PODSTAWOWE ZASADY

  • Oprocentowanie kredytów ustalane jest indywidualnie
  • Kredyty udzielane są według zmiennej stopy procentowej
  • Zmienna stopa procentowa stanowi sumę stopy WIBOR 6M i marży Banku.


 
Kontakt
0 22 852 19 37 - Infolinia