Zastrzeżenia prawne

 

Warunki korzystania z serwisu internetowego

Pekao Banku Hipotecznego S.A.

 

Informujemy, że niniejszy serwis, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte są własnością Pekao Banku Hipotecznego S.A. i mogą być wykorzystany wyłącznie do celów informacyjnych.


Informacje i dane nie stanowią oferty, ani nie zawierają postanowień umownych

Pekao Bank Hipoteczny S.A. zastrzega, że materiały i dane publikowane na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu prawa cywilnego, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej.

Informacje i dane prezentowane na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wzorców umownych, ogólnych warunków umów, regulaminów i służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym.


Brak odpowiedzialności za szkody

Pekao Bank Hipoteczny S.A. nie odpowiada wobec jakiegokolwiek podmiotu za następstwa działania lub inne szkody, które byłyby związane z korzystaniem lub nieumiejętnym korzystaniem z zawartości, materiałów i danych zawartych w niniejszym serwisie.


Dostęp do serwisów internetowych powiązanych z serwisem Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Bank umieszcza w niniejszym serwisie połączenia do stron innych firm. Bank nie ponosi odpowiedzialności za informacje, produkty lub usługi prezentowanie na stronach innych firm. Ryzyko przejścia na podlinkowane serwisy ponoszą użytkownicy serwisu.


Bezpieczeństwo przekazu informacji

Zwracamy też Państwa uwagę na fakt, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.


 Powrót do strony głównej
 
Kontakt
Zadzwoń: + 48 22 852 19 37 (koszt wg taryfy operatora)