Kontakt

Kontakt

 

Centrum kontaktu

+48 22 852 19 37
(koszt połączenia wg taryfy operatora)
e-mail:
obslugaklienta@pekaobh.pl
www.pekaobh.pl


 

Obsługa Klientów Komercyjnych*

 

+48 22 852 19 87
+48 22 852 19 86
+48 22 852 19 81

* koszt połączenia wg taryfy operatora


 

Obsługa Posprzedażowa Kredytów Mieszkaniowych:

 

+48 22 852 19 37
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

e-mail:
obslugaklienta@pekaobh.pl


Nasi doradcy pozostają do Państwa dyspozycji. Zapraszamy!


Uwaga: od 25.02.2019 r. nowy adres siedziby
Pekao Banku Hipotecznego

Adres korespondencyjny

Pekao Bank Hipoteczny S.A.
ul. Skierniewicka 10A
01- 230 Warszawa

+48 22 85 219 00*

+48 22 85 219 01*

+48 22 852 61 23 (fax)*

* koszt połączenia wg taryfy operatora


Powrót do strony głównej

 

Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10A wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000027441, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP): 527-10-28-697, o kapitale zakładowym w wysokości: 223.000.000 zł, przy czym wysokość kapitału wpłaconego wynosi: 223.000.000

 
Kontakt
Zadzwoń: + 48 22 852 19 37 (koszt wg taryfy operatora)